Odhad neefektivně vynaložených veřejných zdrojů ve veřejných zakázkách/Assesment of Inefficiently Used Public Funds in Public Procurements

Transparency International  se rozhodla v rámci svého projektu věnovaného veřejným zakázkám zpracovat odhad ztrát plynoucích z neefektivity a neprůhlednosti při zadávání veřejných zakázek v České republice. V tomto materiálu je podrobně rozepsán metodologický postup při zpracování tohoto odhadu. Text má následující strukturu:
  • Odhad objemu ekonomických ztrát na centrální úrovni.
  • Odhad objemu ekonomických ztrát na obecní úrovni.
  • Celkový odhad
Závěry tohoto výzkumu nejsou pozitivní. V roce 2004 se z celkového objemu veřejných zdrojů použilo na obecní úrovni neefektivně 15 mld. Kč, na centrální úrovni 17,4 mld. Kč. Celkový odhad ztrátv důsledku neefektivnosti a neprůhlednosti v roce 2004 tvoří 32,4 mld. Kč


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.