Index protikorupční odolnosti zbrojních firem v ČR 2020

Mezinárodní organizace Transparency International se dlouhodobě zasazuje o snižování korupce a jejích dopadů ve zbrojním odvětví, především prostřednictvím programu Defence & Security pod záštitou britské pobočky Transparency International (TI UK). Pod hlavičkou tohoto programu byl také v roce 2012 spuštěn The Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI).

Jako jediný index na světě měří DCI firemní závazek k etické a protikorupční agendě v největších světových zbrojních firmách, aby pomohl inspirovat protikorupční reformu v celém sektoru, který je ve státních zakázkách často předmětem bezpečnostních výjimek, a neuplatňují se tak na něj protikorupční pravidla platící pro standardní veřejné zakázky.

Na globální verzi navazuje Transparency International ČR (TI ČR) s analýzou protikorupční odolnosti českých zbrojních firem.

Index protikorupční odolnosti zbrojních firem (IPOZF) za rok 2020 analyzuje veřejné závazky k transparentnosti a omezování korupce u 21 vybraných českých zbrojních společností, a to v 51 otázkách (v případě státem vlastněných společností 56 otázkách), přičemž každá otázka je hodnocena 0-2 body. Maximální počet bodů je 102 pro soukromé firmy, resp. 112 pro státem vlastněné společnosti.

IPOZF vychází v ČR již podruhé, první výsledky z roku 2016 si můžete prohlédnout v publikaci nebo na projektovém webu zbrojniindex.transparency.cz, kde jsou výsledky obou vydání.


Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.