Index protikorupční odolnosti zbrojařských firem v ČR 2016

Otevřenost v rámci obchodních vztahů se stává jednou z nejcennějších komodit, a to bez ohledu na odvětví. S moderním globálním světem přichází větší informační nevyváženost a s tím i větší nejistota společností, s kým vlastně obchodují.

Sektorem, na kterém jsou tyto změny nejvíce vidět, je sektor zbrojní. Zbraně a vojenská technika měly vždy (ať už zaslouženě či nezaslouženě) punc tajemnosti a kusých informací.

Tento punc se přenesl i na zbrojní společnosti samotné, neboť s dodávkami do národních armád často přicházela různá informační omezení, ať už v podobě tajených informací či neochoty tyto informace sdílet.

Mezinárodní organizace Transparency International se zbrojnímu průmyslu věnuje dlouhou dobu, především prostřednictvím programu Defence & Security pod záštitou britské pobočky Transparency International. Analýza české pobočky TI přináší hodnocení protikorupční odolnosti zbrojařských firem v České republice.

   • Rok vydání: 2017
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.