Government Defence Anti-Corruption Index 2015

Index transparentnosti a integrity resortů obrany 2015 sleduje státy z pohledu pěti hlavních rizik. Jedná se o rizika korupce spojená s politickou kontrolou, financováním, personální politikou, rizikem při působení v zahraničních operacích a rizika spojená s veřejnými zakázkami. Ve všech oblastech jsou státy členěny do skupin A – F podle míry rizika., kdy A je nejlepší hodnocení.

 


Štítky: Spolupráce se zahraničím , Mapování korupce , Profesionální státní správa


  • Rok vydání: 2015
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.