Transparentnost financování politických stran

Publikováno 08. 09. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Výstupem projektu je definování potřebných standardů, sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti transparentnost financování politických stran, a tím i zvyšování transparentnosti výkonu státní správy a přístupu k informacím.

Co konkrétně děláme

a) podpora ukrajinských právních expertů (poskytnutí finanční pomoci a odborných znalostí).
b) příprava změn stávajících právních předpisů v oblasti transparentnosti získávání a využití finančních prostředků při financování politických stran (vypracování nové normy).
c) podpora prosazování nových právních norem (kulatý stůl pro zástupce politických stran, státní a veřejné správy, odbornou i občanskou veřejnost, plán advokačních aktivit)

Jaké máme výsledky

• Poskytování potřebných informací a dokumentů, včetně webkonferencí
• Pracovní návštěva českého experta na Ukrajině – analýza současného stavu, specifikace postupu a potřebných podkladů
• Pracovní návštěva ukrajinského právního experta v České republice – odborná konzultace s příslušnými protějšky v České republice
• Webkonference s cílem předat potřebné informace a odborné konzultace
• Příprava změny stávajících právních předpisů/ tvorba nové právní normy
• Kulatý stůl pro zástupce politických stran, státní/veřejné správy, odborné a občanské veřejnosti strany s cílem představit novou legislativu a zajistit její implementaci

Expert Transparency International Ukrajina v České republice – 16. – 18. 09. 2014

Donoři

Datum realizace projektu: 1.7.2014 – 31.12.2014

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Transition

Bojujte proti korupci s námi.