Regulace politických financí v zemi s probíhající válkou?

Vydáno 12. 12. 2014

Transparency International Česká republika spolupracuje v rámci projektu Transparentnost financování politických stran s pobočkou Transparency International na Ukrajině, která v letošním roce pracuje na návrhu nového zákona o financování politických stran.

Odhalování nelegálních zdrojů financování stran a kampaní

Zástupci TI ČR se v minulém týdnu sešli v Kyjevě s kolegy z Ukrajiny a účastnili se se svými příspěvky semináře „Detecting patterns of irregular political party and campaign financing”, na kterém byli přítomni i experti Rady Evropy a dotčených ukrajinských institucí (např. Ministerstva spravedlnosti či Ministerstva financí). Na semináři zazněla mnohá doporučení pro efektivní odhalování nelegálních zdrojů financování politických stran a větší možnost kontroly. Důraz byl kladen na podrobné ověřování informací z finančních výkazů politických stran. Zdůrazněna byla nutnost spolupráce mezi kontrolními orgány, finančními úřady, využívání informací od bankovních institucí, z veřejných rejstříků, médií, internetu, aj. Shrnuty byly i dosavadní neúspěšné snahy o regulaci financování politických stran na Ukrajině.

Omezení vlivu podnikatelských zájmů

Jednou z hlavních věcí, kromě podrobnějšího odhalování nelegálního financování, kterou na semináři doporučili i čeští zástupci TI, je přechod na veřejné financování stran. Výhodou tohoto přístupu by byla zejména větší množnost kontroly stranických financí veřejnými institucemi a také menší vliv finančních toků od oligarchických struktur na chod a funkci stran a potažmo vlády. Druhým doporučením bylo zavedení efektivního systému kontroly a sankcí (ustavení kompetentního kontrolního orgánu s dostatečnými kapacitami), bez kterého bude jakákoliv regulace nedostatečná.

Protikorupční strategie

Ukrajinská Transparency ve spolupráci s experty a dalšími občanskými organizacemi v tomto roce připravila koncept nové zákonné úpravy financování politických stran. Ten je součástí návrhu širší protikorupční strategie, o které se občanské iniciativy sloučené do široké platformy v současnosti pokouší jednat s představiteli nové vlády a Parlamentu.

Složitá regulace financování politických stran v době konfliktu a dluhů

V průběhu semináře i z dalších jednání ale vyplynulo, že přijetí nového zákona o financování politických stran a jeho prosazení do Parlamentu v dohledné době není jisté a politická vůle k reformám není dostatečná. Konflikt na východě země jednání velmi komplikuje a polyká nemalé finanční prostředky, představa veřejného financování stran tak nemá v současnosti velkou podporu. Občanské organizace však apelují ke spolupráci a přípravě protikorupčních reforem, a to nejen ve sféře politických financí. Vyjadřují velké obavy z další nespokojenosti obyvatel, kteří se v poslední době tuto nespokojenost naučili vyjadřovat v ulicích, což má potenciál situaci na Ukrajině ještě více destabilizovat.

Projekt má finanční podporu Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition

 


Projekty a kauzy: Transparentnost financování politických stran

Štítky: Spolupráce se zahraničím , Otevřené financování politických stran

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.