Regulace politických financí v zemi s probíhající válkou?

Publikováno: 12. prosince 2014

Transparency International Česká republika spolupracuje v rámci projektu Transparentnost financování politických stran s pobočkou Transparency International na Ukrajině, která v letošním roce pracuje na návrhu nového zákona o financování politických stran.

Odhalování nelegálních zdrojů financování stran a kampaní

Zástupci TI ČR se v minulém týdnu sešli v Kyjevě s kolegy z Ukrajiny a účastnili se se svými příspěvky semináře „Detecting patterns of irregular political party and campaign financing”, na kterém byli přítomni i experti Rady Evropy a dotčených ukrajinských institucí (např. Ministerstva spravedlnosti či Ministerstva financí). Na semináři zazněla mnohá doporučení pro efektivní odhalování nelegálních zdrojů financování politických stran a větší možnost kontroly. Důraz byl kladen na podrobné ověřování informací z finančních výkazů politických stran. Zdůrazněna byla nutnost spolupráce mezi kontrolními orgány, finančními úřady, využívání informací od bankovních institucí, z veřejných rejstříků, médií, internetu, aj. Shrnuty byly i dosavadní neúspěšné snahy o regulaci financování politických stran na Ukrajině.

Omezení vlivu podnikatelských zájmů

Jednou z hlavních věcí, kromě podrobnějšího odhalování nelegálního financování, kterou na semináři doporučili i čeští zástupci TI, je přechod na veřejné financování stran. Výhodou tohoto přístupu by byla zejména větší množnost kontroly stranických financí veřejnými institucemi a také menší vliv finančních toků od oligarchických struktur na chod a funkci stran a potažmo vlády. Druhým doporučením bylo zavedení efektivního systému kontroly a sankcí (ustavení kompetentního kontrolního orgánu s dostatečnými kapacitami), bez kterého bude jakákoliv regulace nedostatečná.

Protikorupční strategie

Ukrajinská Transparency ve spolupráci s experty a dalšími občanskými organizacemi v tomto roce připravila koncept nové zákonné úpravy financování politických stran. Ten je součástí návrhu širší protikorupční strategie, o které se občanské iniciativy sloučené do široké platformy v současnosti pokouší jednat s představiteli nové vlády a Parlamentu.

Složitá regulace financování politických stran v době konfliktu a dluhů

V průběhu semináře i z dalších jednání ale vyplynulo, že přijetí nového zákona o financování politických stran a jeho prosazení do Parlamentu v dohledné době není jisté a politická vůle k reformám není dostatečná. Konflikt na východě země jednání velmi komplikuje a polyká nemalé finanční prostředky, představa veřejného financování stran tak nemá v současnosti velkou podporu. Občanské organizace však apelují ke spolupráci a přípravě protikorupčních reforem, a to nejen ve sféře politických financí. Vyjadřují velké obavy z další nespokojenosti obyvatel, kteří se v poslední době tuto nespokojenost naučili vyjadřovat v ulicích, což má potenciál situaci na Ukrajině ještě více destabilizovat.

Projekt má finanční podporu Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition

 

Související projekty

Transparentnost financování politických stran

Projekt realizovaný ve spolupráci Transparency International Česká republika a Transparency International Ukrajina má za cíl pomoci ukrajinské straně při přípravě nového zákona a změnách stávajících norem financování politických stran prostřednictvím sdílení zkušeností a osvědčených postupů …

Vice o projektu

Související novinky