Přes 2000 hostů se ve Washingtonu zúčastnilo největší protikorupční konference na světě. Jaká témata hrála hlavní roli?

Vydáno 17. 12. 2022

V hlavním městě Spojených států amerických Washingtonu, D.C. se od úterý do soboty 6. až 10. prosince 2022 konal už dvacátý ročník největší globální Mezinárodní protikorupční konference (International Anti-Corruption Conference – IACC) s doprovodným heslem: „Vyvrácení korupce, obrana demokratických hodnot“ (Uprooting Corruption, Defending Democratic Values).

IACC 2022 ve Washigtonu, D.C., plenární debata | zdroj: TI ČR

Akce se osobně zúčastnilo více než 2000 hostů a přes 1000 návštěvníků online, a to ze 126 zemí napříč mediálním, nevládním, soukromým, státním a veřejným sektorem.

Česká kancelář Transparency International (TI ČR) v D.C. nechyběla a mohla se tak na místě zapojit mimo jiné do řešení situace kolem rozhodnutí Soudního dvora EU souvisejícího s evidencemi skutečných majitelů napříč členskou sedmadvacítkou nebo kauzy #QatarGate dopadající na Evropský parlament, která vypukla paradoxně 9. prosince, tedy na Mezinárodní den boje proti korupci. 

Za pět dní proběhlo na 100 panelových diskusí a plenárních debat týkajících se nejrůznějších témat. Na IACC vystoupil např. Antony Blinken, ministr zahraničí USA, který vedl debatu se třemi z osmi nově oceněnými držiteli „Anti-Corruption Champions Award“ pro rok 2022. Konkrétně s Janet Zhou ze Zimbabwe Coalition on Debt and Development, dále s bangladéšskou novinářkou Rozinou Islam a investigativním novinářem Stevanem Dojčinovićem ze Srbska. 

Mezi dalšími vystoupili David Malpass, prezident Světové banky, Frederik Obermaier, investigativní novinář a laureát Pulitzerovy ceny, Samantha Power, správkyně USAID, Maia Sandu, prezidentka Moldavska nebo Jake Sullivan, poradce prezidenta USA Joe Bidena pro otázky národní bezpečnosti. 

Tweet z debaty Antony Blinkena, ministra zahraničí USA | zdroj: Twitter 

Mezinárodní spolupráce klíčem k omezování korupce

Spojnicí mezi všemi diskusemi bylo přímočaré a otevřené pojmenování problémů bez diplomatických příkras. Ve světě v době post-covidové čelíme vzestupu kleptokracií a autoritářství, který je spojen nejen s ruským a čínským vlivem, ale i nedostatečné ochraně obětí korupce či oznamovatelů, kdy dochází k jejich násilným úmrtím a v neposlední řadě hrozbám týkajících se klimatické krize a porušování lidských práv. 

Ilustrační obrázek: Kapitol Spojených států amerických, kde se schází Kongres a Senát | zdroj: TI ČR

Korupce globálně nadále silně bují a její aktivní omezování je zásadní pro ochranu demokratických hodnot. Jednotlivé státy a společenství musí posílit nezávislost institucí a rovnováhu mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní. Podpora transparentnosti a otevřenosti vládnutí a ochrana svobody médií a už zmíněných obětí spojených s korupcí jsou klíčové složky.

Dále musíme společně pracovat na obnově důvěry v instituce a podpoře právního státu, protože celá řada zemí je zasažena tzv. velkou korupcí – např. privatizací veřejného zájmu, přeshraničními případy korupce či střetem zájmů. 

Podpora a zapojení občanské společnosti

Je třeba více zapojit mladou generaci a pomáhat občanské společnosti, aby byla schopna čelit vlivu zkorumpovaných mocenských a vlivových skupin propojených s podplacenými politiky. O čemž mimo jiné také na IACC hovořila předsedkyně globální Správní rady Transparency International (TI) Delia Ferreira Rubio. 

Delia Ferreira Rubio, předsedkyně globální Správní rady TI | zdroj: Twitter

Globální bezpečnost je v současné době také ohrožena více než kdy jindy. Kleptokraté, oligarchové a diktátoři vytvářejí bezprecedentní regionální a mezinárodní humanitární krize, příkladem je ruská invaze a válka na Ukrajině, občanská válka v Sýrii či krize v Etiopii a Sahelu. 

Vlády musí zamezit využívání daňových rájů, které jsou bezpečnými útočišti pro praní špinavých peněz a výnosů z nelegální činnosti, jako úplatkářství, pašování drog, obchod s bílým masem či podvody.  

Praxe hovoří jasně, bez mezinárodní kooperace nejsme schopní efektivně zamezovat velkým korupčním kauzám a schématům praní špinavých peněz (Anti-Money Laundering – AML). Je nutné zlepšit související legislativu a podporovat kooperaci expertních nevládních organizací, investigativních novinářů a státních orgánů zaměřených na boj s praním špinavých peněz. Dobrý příkladem může být spolupráce národních kanceláří TI na kauze Bottle Laundromat. 

Dále musí být zapojen soukromý sektor. Ačkoliv celá řada firem zlepšila svou správu a dodržují zákonné regulace a předpisy, tak stále příliš mnoho společností zůstává hlavními přispěvateli korupce na regionální a globální úrovni.

Proto je nutné, aby všechny soukromé společnosti přijaly politiku nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci, a zavázaly se ke zveřejnění identity skutečných vlastníků jejich a dceřiných společností, a to včetně firem v ekonomicky spjatých skupinách. 

Twitter mezinárodního sekretariátu TI v Berlíně | zdroj: Twitter

Nedílnou součástí omezování korupce je potírání sexuálního vydírání a genderové korupce, které porušují lidská práva a brání rovnosti žen a mužů. Genderová hlediska by měla být začleněna do veřejné protikorupční politiky.

Nesmíme také zapomínat na korupci spojenou s životním prostředím. Na řešení klimatické krize se vynakládají masivní investice. Mezinárodní společenství musí usilovat o to, aby se tyto finance neztrácely právě kvůli korupci a podporovaly se projekty a iniciativy, které efektivně tuto problematiku řeší, protože čas neúprosně běží. 

Tam, kde je to možné a vhodné by měly být využity technologie, a to právě k posílení omezování korupce. Vlády by měly zlepšit digitální správu a regulační mechanismy založené na zásadách transparentnosti, odpovědnosti a integrity, včetně umělé inteligence, technologie blockchain a velkých dat. 

Ukazuje se, že nulová tolerance korupce a mezinárodní spolupráce jsou jedním z primárních řešení většiny zásadních a palčivých problému dnešní doby. Demokratické hodnoty nad autoritářstvím zvítězí jedině tehdy, pokud budou vládní instituce transparentní a zodpovědné a občanská společnost dostatečně silná a svobodná. 

O AICC

Mezinárodní protikorupční konference (International Anti-Corruption Conference – IACC) je předním světovým fórem, kde se setkávají hlavy států, občanská společnost, soukromý sektor a další, aby se vypořádali se stále sofistikovanějšími výzvami, které korupce představuje. IACC byla založena v roce 1983 a koná se obvykle každé dva roky v jiném regionu světa. 

IACC prosazuje protikorupční program zvyšováním povědomí a podněcováním debaty. Podporuje vytváření sítí, vzájemné obohacování a globální výměnu zkušeností, které jsou nezbytné pro účinnou advokační činnost na globální i národní úrovni.  

Twitter účet IACC | zdroj: Twitter

Konference také podporuje mezinárodní spolupráci mezi vládami, občanskou společností, soukromým sektorem a občany tím, že poskytuje příležitost k osobnímu dialogu a přímému kontaktu mezi zástupci zúčastněných agentur a organizací.

Letošní IACC po dvou letech pandemie spojené s onemocněním COVID-19 tradičně spolupořádal mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) v Berlíně mimo jiné v kooperaci s Ministerstvem zahraniční USA. Příští konference se uskuteční za dva roky v hlavním městě Litvy, Vilniusu. 

Autorem je vedoucí komunikace TI ČR. 

Zdroj: IACC


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.