Zlaté padáky úředníků Státní veterinární správy

Vyřešeno Vydáno 18. 05. 2017

Vladimír Peroutka foto

Vladimír Peroutka | zdroj: Filip Jandourek

Konkurenční doložka je nástroj, který má zamezit úniku strategických informací ze státní služby do soukromého sektoru. V úřadu SVS však toto opatření posloužilo spíše jako bonus a odškodné pro úředníky za ukončení jejich služebního poměru. Na tuto nekalou praxi se rozhodl upozornit bývalý vedoucí kontrolního oddělení SVS Vladimír Peroutka

Pro získání informací, které by potvrdily nehospodárné jednání úřadu, musel Peroutka využít zákona o svobodném přístupu k informacím. Úřad se mu rozhodl přístup k informacím komplikovat a náklady na poskytnutí informací si vyčíslil na 570 Kč. Pan Peroutka se však odradit nenechal, částku zaplatil a dohody o uzavření konkurenčních doložek skutečně získal.

Následně upozornil vedení úřadu a poté i ministerstvo zemědělství na skutečnost, že konkurenční doložky byly uzavřeny s osobami, u kterých není třeba obávat se úniku citlivých informací a nebyl tedy ani důvod vyplácet jim odměny v řádech milionů.

Na Peroutkovo jednání reagoval úřad tím, že dlouholetého kontrolora zbavil vedoucí funkce a snížil mu odměny. V. Peroutka se však ani poté nevzdal − obrátil se na Právní poradnu TI.

 

Je chyba na straně úřadu?

Právní tým Transparency International nejprve zanalyzoval, jestli byly konkurenční doložky uzavřeny v souladu se zákonem a jestli neexistuje opravný nástroj, kterým by byly zrušeny. V tomto smyslu k pochybení úřadu nedošlo − konkurenčních doložky byly uzavřeny procesně správně.

Pochybnosti o tom, zda byl k uzavření doložek důvod, však zůstaly. Protože zákon neobsahuje úpravu, která by umožňovala pověřit kontrolní orgány k přezkoumání důvodnosti uzavření doložek, rozhodli jsme se  otevřít téma nedostatečné právní úpravy uzavírání konkurenčních doložek veřejně a informace jsme předali médiím s cílem vytvořit na úřad veřejný nátlak.

Ve spolupráci s iRozhlas vzniklo několik článků, které celou kauzu zmapovaly. iRozhlas také úspěšně oslovil ministra zemědělství Jurečku. Ten prohlásil, že konkurenční doložky budou zrušeny a deklaroval zavedení takových systémových změn, které by v budoucnu účelovému uzavírání konkurenčních doložek se zástupci státní správy zamezily.

 

Jak a kdy se s TI poradit?

Pan Peroutka se na Právní poradnu TI bohužel obrátil již ve fázi, kdy vůči němu bylo ze strany úřadu uplatněno restriktivní jednání − z funkce vedoucího oddělení byl odvolán a došlo ke snížení odměn. Mnoho možností, jak ve prospěch klienta zakročit a omezující opatření zvrátit, již v tuto chvíli právníci bohužel nemají.

Pokud by klient o právní pomoc zažádal ještě před tím, než sám podnikl kroky, které podle něj měly vést k nápravě, šance ochránit jej před restriktivními opatřeními by byly mnohonásobně vyšší.

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČR

Jsme součástí největší mezinárodní nevládní organizace TI zaměřené na problematiku korupce. Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor.

Těžíme z naší dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispíváme k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se obracejí ročně stovky klientů z celé republiky. Naše investigativa dává korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy kolem ROP Severozápad.

Věnujeme se mimo jiné společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

Naši činnost můžete podpořit skrze darovací bránu TI.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.