Projekty

Projektová činnost je jednou ze základních pilířů TI. Věnujeme se v nich expertním tématům jako jsou offshory, EU fondy, nebo střet zájmů, ale také obecným tématům jako je sport nebo monitoring voleb. Každý rok máme také alepsoň jeden zahraniční projekt.

Aktuálně se věnujeme těmto projektům

Taxparency

Probíhající

Co je klíčový problém ve východní Evropě? Korupce. Co je klíčový problém v západní Evropě? Daňové úniky velkých korporací. Oba …

Více o projektu

Pakty integrity

Probíhající

Pakt integrity (PI) vytvořila Transparency International (TI) jako nástroj pomáhající bojovat s korupcí ve veřejných zakázkách. Jde o proces, který …

Více o projektu

Efektivnější TI

Probíhající

Zvýšené povědomí veřejnosti o práci nevládních organizací a vyšší zájem o informace i aktivní podíl na práci občanské společnosti přesouvá …

Více o projektu

Střet zájmů jako riziko podvodů

Probíhající

Na rozdíl od podvodu nemusí střet zájmů nutně znamenat protiprávní jednání jednotlivce či organizace, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo …

Více o projektu

Taxparency

Probíhající

V květnu 2015 představila Transparency International ČR (TI ČR) ve spolupráci se spolkem Lexperanto projekt Taxparency spočívající ve vytvoření pozitivní …

Více o projektu

Reinforcing Direct Democracy in Belarus

Probíhající

Díky podpoře Visegrádského fondu můžeme zahájit systematickou spolupráci s organizacemi podporujícími veřejný zájem a demokratické principy správy země z Polska, …

Více o projektu

Zobrazit další projekty

Zobrazeno 1 - 6 projektů z celkových 37

Jakým projektům se věnujeme

bod 1

Analyzujeme expertní témata

Mnoho témat spojených s korupcí si vyžaduje hlubokou znalost problematiky. Proto v našich projektech analyzujeme zákoutí daňových rájů, fungování evropských fondů, věnujeme se financování sportu, penězům ve farmacii nebo v obranném sektoru, monitorujeme financování volebních kampaní.

bod 2

Vytváříme manuály pro budoucnost

Na naši expertní analytickou činnost navazujeme identifikací systémových chyb a slabých míst a přicházíme s novými koncepcemi, které cílí na systémové změny a úpravy. Navrhujeme implementaci nových, jasných a funkčních pravidel, která mohou změnit přerozdělování peněz ve sportu, zprůhlednit politické finance, nebo nastavit pravidla pro korporátní zdaňování na evropské úrovni. Naše „kuchařky“ pomáhají občanům např. s přípravou místního referenda.

bod 3

Předáváme zkušenosti v zahraničí

Procesem transformace si Česká republika již z velké části prošla, jeho dozvuky se ale stále vynořují. Naše zkušenosti se snažíme předávat dál v zemích, které jsou stále v transformačním období nebo se na něj teprve chystají a tamní organizace chtějí systém reformovat pro lepší fungování veřejné správy a angažovanost občanské společnosti.