Projekty

Video-seriál o podobách demokracie v zemích Visegrádské čtyřky – SVISS

Občanská společnost v Polsku, Maďarsku, České republice a na Slovensku, stejně jako v minulosti, i dnes řeší velmi podobné problémy a je vystavena podobným tlakům. V našem novém video-seriálu chceme zmapovat podobnosti a rozdíly aktuální situace svobody slova, korupce v politice a společnosti, situace občanských aktivit a obrany demokracie v zemích Visegrádu. Budeme točit o korupci ve sportu, o svobodném přístupu k informacím ve věku post-truth publicistiky, o whistleblowingu a vnímání korupce ve společnosti. Vždy se pokusíme přinést postřehy ze všech čtyř států k danému tématu.

Střet zájmů jako riziko podvodu

Na rozdíl od podvodu nemusí střet zájmů nutně znamenat protiprávní jednání jednotlivce či organizace, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce. Může ovlivnit jak průběh zadání veřejné zakázky, tak její plnění, případně obě fáze. Střet zájmů je obtížně detekovatelný a faktická vynutitelnost dodržování pravidel či případný postih jsou minimální.

Monitorování předvolební kampaně v Kosovu 2017

Monitorování předvolebních kampaní a otevřenosti politiků vůči voličům, se TI věnuje už od roku 2013 a vytvořila si za tu dobu efektivní neinvazivní metodické postupy. Nyní se chceme o své dovednosti podělit a nechat se inspirovat od kolegů, kteří se monitoringu věnují v Kosovu.

Enhancing Beneficial Ownership Transparency

V současné době probíhá implementace 4. evropské směrnice proti praní špinavých peněz do legislativy jednotlivých členských států včetně České republiky. Tato směrnice mj. zavádí povinnost členských států zavést evidenci skutečných vlastníků společností.

Efektivnější TI

Zvýšené povědomí veřejnosti o práci nevládních organizací a vyšší zájem o informace i aktivní podíl na práci občanské společnosti přesouvá otázky kvality řízení a služeb na přední místo zájmu všech nevládních neziskových organizací. Jednotlivé případy neúspěšných projektů zvýšily očekávání veřejnosti na jejich transparentní a odpovědnou činnost.

Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU

Implementace projektů financovaných z fondů EU projektů byla v minulosti v České republice ovlivněna počtem nesrovnalostí a podezřením na podvod nebo podvody skutečnými. S novým programovacím obdobím tak přichází požadavek na zavedení nových nástrojů pro předcházení podvodům.

Zobrazit více

Zobrazeno 1 - 12 článek z celkových 29