Mlčenlivý kraj

Vyřešeno Vydáno 11. 07. 2014

Na jaře 2013 požádalo občanské sdružení Naši politici o pomoc právní poradnu TI. Sdružení se zajímalo o několik zakázek Středočeského kraje, mezi nimiž byla též výstavba domova seniorů v Berouně. Kraj však požadoval za poskytnutí informací celkovou částku přes 127 000 Kč a v případě domova seniorů pak 28 787 Kč. Přestože Ministerstvo vnitra dalo TI a sdružení za pravdu, částka byla snížena jen nepatrně. TI proto zaslala upravenou žádost a počet požadovaných dokumentů výrazně zredukovala, odpověď Středočeského kraje byla překvapující. Za jiné informace k totožné veřejné zakázce požadoval kraj opět 28 787 Kč.

Po několikaměsíčních peripetiích obdrželo občanské sdružení Naši politici a TI požadované informace. Ministerstvo vnitra se postavilo na stranu žadatelů a Středočeskému kraji nepřiznalo nárok na žádnou úhradu.

Z další analýzy vyplynula na základě získaných informací celá řada pochybení v procesu zadávání předmětné zakázky. Středočeský kraj porušil povinnosti spojené s uveřejňováním zakázky podle zákona o veřejných zakázkách. TI identifikovala nestandardní postup zadavatele v navýšení celkové ceny stavby o více než 13,7 mil. Kč. Jako příklad lze uvést práce v zimních měsících, u kterých zadavatel i dodavatel museli vědět, že vzhledem k nabídnutému termínu plnění budou probíhat, ale v původním projektu a rozpočtu se s nimi nepočítalo.

TI dokázala efektivně pomoci k získání důležitých podkladů nutných pro provedení kontroly konkrétní veřejné zakázky. Ačkoli posléze vyplynula celá řada dílčích nesrovnalostí při její realizaci, žádná z nich nebyla tak závažná, aby bylo možné obrátit se na orgány činné v trestním řízení nebo jiný kompetentní orgán.

 

 

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.