Konec “kasina Evropy” v Česku

Vyřešeno Vydáno 21. 04. 2020

Ilustrační foto | zdroj: TI

V kostce

Po dobu více než dvaceti let nesla Česká republika nelichotivou nálepku „kasina Evropy. V roce 2010 se v Česku nacházelo 130 tisíc legálních hracích automatů. Na každý jeden automat připadalo 82 obyvatel. Hazard ve všech svých podobách sebou přináší rozsáhlé negativní důsledky jak z oblasti sociální, tak ekonomické, zdravotní a kriminální.  

Transparency International (TI) se touto problematikou zabývá již od roku 2009 a aktivně bojuje za omezování hazardu, a to zejména ve spolupráci s organizací Občané proti hazardu. V cestě nám ale stojí mocná hazardní lobby, jejíž vliv se projevil při schvalování nového hazardního zákona. Vláda jejímu tlaku nakonec nepodlehla a zákon vešel v platnost ve svém přísnějším vyznění. Ani dnes však nemáme nad hazardem vyhráno. Je třeba přijímat další opatření a vymáhat důsledné dodržování zákona. 

Již od roku 2009 TI pečlivě monitoruje a aktivně se zabývá problematikou hazardu na území České republiky. Ve snaze vytvořit tlak na státní orgány a informovat občany vydala TI několik desítek zpráv, pomohla s uspořádáním několika místních referend a účastnila se řady veřejných diskuzí k tématu omezování hazardu. 

TI dlouhodobě bojuje proti hazardu navzdory mocné lobby společností, které z něj benefitují. Za přispění naší činnosti bylo v České republice prosazeno přes 600 vyhlášek zakazujících či omezujících hazard. Od 1. ledna 2017 je v platnosti nový hazardní zákon, který zásadním způsobem zpřísnil pravidla týkající se hazardu.  

Tímto naše práce v této oblasti nekončí. Hazard v České republice dále monitorujeme a snažíme se prosadit další nástroje ke zpřísnění pravidel. Nezbytné je například rychlé dokončení registru hráčů, navýšení financí, které jdou do prevence závislosti a potlačení nelegálních provozoven. 

2014

Z dílny MF pod vedení tehdejšího ministra Andreje Babiše vyšel přísný a komplexní návrh hazardního zákona, který zásadním způsobem zpřísňoval podmínky všech forem hazardu.

05/15

Pod tíhou mocné hazardní lobby MF oklešťuje zákon o zásadní opatření, která měla vést k omezení hazardu.

07/15

Vláda posílá do legislativního procesu zákon v jeho přísnější (původní) formě.

01/17

Hazardní zákon vchází v platnost.

03/18

TI vydává analýzu hazardu v České republice. V ní ukazuje na prokazatelné pozitivní trend omezování hazardu, ale upozorňuje na další nutná opatření, které je třeba přijmout.

05/19

S pomocí TI proběhlo zatím poslední místní referendum v Holubicích, kde obyvatelé rozhodovali o omezení hazardu na území obce.

Po dobu více než dvaceti let nesla Česká republika nelichotivou nálepku kasina Evropy. A skutečně, čísla doprovázející tento fenomén byla ohromující. V roce 2010 se v Česku nacházelo 130 tisíc legálních hracích automatů. Na každý jeden automat připadalo 82 obyvatel.  

Hazard ve všech svých podobách sebou přináší rozsáhlé negativní důsledky jak z oblasti sociální, tak ekonomické, zdravotní a kriminální. Představuje hrozbu pro veřejnou bezpečnost a nemalé náklady, které je třeba vynaložit na léčení gamblerů, na sociální dávky, na kompenzaci snížené zaměstnatelnosti gamblerů a na pomoc rozvráceným rodinám. Dopady hazardu příjmy z něj nikdy nebudou schopny vyrovnat. 

Transparency International označilo boj proti hazardu za svoji dlouhodobou prioritu. Naše právní poradna se tomuto tématu věnuje již od roku 2009, kdy jsme začali registrovat snahy obcí o omezení hazardu na jejich území. Důležitými spojenci v boji proti hazardu se tak kromě občanských sdružení Brnění a Občané proti hazardu stali také osvícení starostové, zastupitelé a občané. Zásadní překážkou však byla a je mocná hazardní lobby, která disponuje enormními finančními možnostmi.  

Boj o hazardní zákon

Síla hazardní lobby se jasně ukázala při přípravě nového hazardního zákona. V roce 2014 vyšel z dílny Ministerstva financí (MF) návrh zákona, který zásadním způsobem zpřísňoval podmínky hazardu a určoval směr, jakým se hazard bude na území Česka vyvíjet po dobu dalších minimálně deseti let. Právě v tuto chvíli spustilo hazardní lobby mašinérii formálních a neformálních schůzek na MF, najímání lobbistů a PR agentur a záplavu článků, jejichž cílem bylo očernit aktivisty a znevěrohodnit dostupné informace.  

Poté v květnu 2015 Ministerstvo financí pod vedením tehdejšího mistra Andreje Babiše (dnes premiéra vlády) vydalo okleštěnou verzi zákona, ze které vypadla mnohá důležitá opatření. I díky tlaku výše zmíněných organizací nakonec vláda v červnu téhož roku poslala do legislativního procesu hazardní zákon v jeho původním, přísnějším znění. 

„Oceňuji, že se do zákona dostaly parametry, které sníží riziko vzniku závislostí. V druhém čtení zákona budeme prosazovat jeho další zpřísnění,“ uvedl ředitel TI David Ondráčka. Zmíněné parametry představuje zejména povinná pauza po dvou hodinách hraní a uzavření všech heren a kasin mezi 3-10 hodinou ranní. „Nyní je nutné, aby stát začal zákon více vynucovat“ dodal.   

Ten vstoupil v platnost 1. ledna 2017. Přesto k tomuto datu provozovalo 30 firem online hazard bez platné licence a stát tím každý den přicházel o několik milionů korun. TI vyzvalo tehdejšího ministra financí Andreje Babiše, aby zajistil dodržování podmínek hazardního zákona a začal je vymáhat.  

Pozitivní trend 

Podle údajů Ministerstva financí z prosince 2019 klesl od roku 2012 počet automatů ze 74 502 na současných 36 471.  V roce 2012 jsme tu měli 7 542 heren a kasin, teď jich zbývá 1 276, tedy méně než pětina. 

Ukázkovým případem se stal Žďár nad Sázavou. V tzv. Las Vegas Vysočiny došlo ke snížení počtu heren 24 na pouhou 1 hernu se třemi automaty. V řadě měst hazard zanikl úplně. Na začátku roku 2017 zastavilo svoji činnost 39 provozovatelů a 50 provozovatelů z celkových 80 přestalo porušovat platnou legislativu. 

„Beru za velký úspěch, že jsme pomohli přetlačit hazardní lobby,“ komentoval vývoj ředitel TI David Ondráčka.  

Co dál? 

Poslední místní referendum o osudu hazardu na území obce proběhlo v květnu 2019 v Holubicích, v Jihomoravském kraji. Právní poradna TI pomáhala s jeho vyhlášením a účastnila se veřejné debaty na toto téma. Referendum vyvolaly plány na vybudování kasina na okraji obce. Holubice uzavřely kontroverzní smlouvu se společnostmi, které chtěli zmíněné kasino postavit, která je zavazovala nepřijmout po dobu 20 let žádná opatření proti hazardu.  

Referenda se zúčastnilo 64 % voličů a 67 % z nich se vyslovilo proti závazné vyhlášce, která by omezovala hazard na území obce. Místní občané dali přednost výnosům z hazardu, které však mohou zůstat v pouhé rovině slibů, kvůli plánovanému zpřísně regulace ze strany státu. 

TI spatřuje hned několik zásadních kroků, které je třeba přijmout v dalším boji proti hazardu. Důležitou preventivní funkci má zejména dokončení registru hazardních hráčů, který by znemožnil hraní lidem, kteří pobírají sociální dávky nebo jsou v úpadku. Navýšení by se měly dočkat finanční prostředky, které jdou do přímé prevence závislosti na hazardu. Pokročit by se mělo vpotlačování nelegálních provozovatelů, zejména pak kvízomatů a iStar. K zlepšení situace by pomohla také lepší práce s daty celní zprávy.  

Štítky: Hazard

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

05/19

S pomocí TI proběhlo zatím poslední místní referendum v Holubicích, kde obyvatelé rozhodovali o omezení hazardu na území obce.

03/18

TI vydává analýzu hazardu v České republice. V ní ukazuje na prokazatelné pozitivní trend omezování hazardu, ale upozorňuje na další nutná opatření, které je třeba přijmout.

01/17

Hazardní zákon vchází v platnost.

07/15

Vláda posílá do legislativního procesu zákon v jeho přísnější (původní) formě.

05/15

Pod tíhou mocné hazardní lobby MF oklešťuje zákon o zásadní opatření, která měla vést k omezení hazardu.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.