Enhancing Beneficial Ownership Transparency


Proč se věnujeme tomuto projektu

Panama Papers, LuxLeaks a další kauzy z poslední doby znovu poukázaly na to, jak anonymita skutečných vlastníků společností může být velice efektivním nástrojem pro praní špinavých peněz, daňové úniky a korupční jednání. Ve světle výše zmíněných kauz se potřeba transparentnosti jeví konečných vlastníků ještě naléhavější.

Česká pobočka TI je zapojena do čtrnáctiměsíčního projektu „Enhancing Beneficial Ownership Transparency“ podpořeného Evropskou komisí a vedeného pobočkou TI EU Office sídlící v Bruselu.

Projekt formálně započal 1. března 2016 a je do něj kromě České republiky zapojeno dalších pět evropských zemí: Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko a Slovinsko.

Cíle projektu

Základními cíli projektu je zmapování problematiky konečných vlastníků ve vybraných zemích Evropy a následná podpora při zavedení efektivního systému zajišťujícího včasný přístup k přesným informacím o konečném vlastníkovi. Díky tomu bude možné předcházet zneužívání společností, svěřenských fondů a dalších právních entit k praní peněz a vyhýbání se placení daní.

Co konkrétně děláme

V rámci projektu provádíme např. rozsáhlý průzkum a analýzu současného stavu legislativy a předpokladů faktického vývoje po implementaci směrnice. Za účelem průzkumu se také scházíme s odborníky z řad státních orgánů, poradenských společností, bankovních institucí a dalších relevantních subjektů.

Výsledky průzkumu budou srovnávány mezi všemi zúčastněnými zeměmi. Budou tak odhalena slabá místa, která vyžadují zlepšení. Současně budou také shromážděny příklady pozitivní praxe, které si zaslouží následovat. Získané vědomosti nebudou užívány jen k akademickým účelům, ale zaměříme se především na jejich využití k širší debatě nad celospolečenskou změnou ve vnímání otevřeného obchodního prostředí.

Jaké máme výsledky

Kromě probíhajících analýz a jednání s dotčenými stakeholdery se věnujeme soustavnému tlaku na vládu. Formou otevřených dopisů a transparentního lobbingu upozorňujeme na problematiku a snažíme se ukazovat nejlepší řešení.

Aktuální informace a již realizované aktivity v rámci projektu naleznete níže:

Otevřený dopis Andreji Babišovi ke zřízení evidence skutečných majitelů – 12. 9. 2016

David Ondráčka v Otázkách VM: Novela zákona o praní špinavých peněz: promarněná šance nebo krok vpřed? – 23. 10. 2016

Diskusní snídaně na téma: „Zodpovědná a efektivní implementace rejstříku konečných vlastníků“ – 15. 11. 2016

David Ondráčka na Rádiu Zet: Panama Papers a registr konečných vlastníků aneb pojmenování stejného problému – 1. 12. 2016

Otevřený dopis Andreji Babišovi k aktuálnímu vývoji okolo evidence skutečných majitelů – 14. 12. 2016

Odpověď ministra Babiše na otevřený dopis k aktuálnímu vývoji okolo evidence skutečných majitelů – 9. 1. 2017

Blog Milana Eibla: „Reklamace další zbytečné novely“ – 2. 3. 2017

Donoři

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské komise.

 

logo_en

Související novinky

Otevřený dopis Andreji Babišovi ke zřízení evidence skutečných majitelů

2016 Novinky a komentáře


Transparency International ve spolupráci s nezávislým analytickým centrem Glopolis zaslala otevřený dopis ministru financí Andreji Babišovi týkající se evidence skutečných majitelů.

Související publikace

Související projekty

Společně proti korupci

V posledních desetiletích se korupční delikty začaly týkat velkých hodnot a přesáhly nejen hranice států, ale i kontinentů. K řešení tohoto globálního problému je třeba mezinárodní spolupráce, vzájemná informovanost a přebírání zkušeností a dobré praxe.

Vice o projektu

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání

Evropské fondy představují pro Českou republiku, ale i další státy EU, významnou příležitost. V programovacím období 2007 – 2013 má jen česká republika šanci získat cca 667,5 mld. Kč (26,7 mld. €).

Vice o projektu

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe

Každodenní kontakt s občany a jejich problémy umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Vice o projektu

Všechny projekty

Související novinky