Otevřený dopis Andreji Babišovi k aktuálnímu vývoji okolo evidence skutečných majitelů

Publikováno: 14. prosince 2016

Dnes jsme spolu s kolegy z nezávislého analytického centra Glopolis zaslali otevřený dopis ministru financí týkající se aktuálního vývoje okolo evidence skutečných majitelů.

MF ČR - Budova

Budova Ministerstva financí České republiky | zdroj: TI

V rámci tohoto dopisu navazujeme na naši komunikaci v souvislosti s evidencí skutečných majitelů v rámci 4. AML směrnice a její novely, kterou právě projednávají instituce EU.

Od našich kolegů z neziskových organizací, kteří sledují tuto agendu v Bruselu, jsme se dozvěděli o změně pozice České republiky k návrhu Evropské komise učinit rejstříky v novém návrhu směrnice (tzv. 5. AML) povinně veřejné. Vážíme si, že i přes určité pochybnosti, které k tomuto návrhu rezort Andreje Babiše zastával, se Ministerstvo financí nakonec rozhodlo tento návrh podpořit.

V posledním týdnu se nicméně objevily zprávy o kompromisním návrhu slovenského předsednictví, který oproti původnímu návrhu Evropské komise navrhuje v oblasti rejstříku skutečných majitelů celou řadu ústupků.

Podle našich informací kompromisní návrh, krom jiného, ruší povinnost veřejného přístupu k informacím o konečných majitelích v případě obchodních společností a vrací zpět do hry přístup na základě prokázání „oprávněného zájmu“.

Tento krok zpět, pokud by k němu skutečně došlo, bychom považovali za velice nešťastný. Podpora větší transparentnosti vlastnických struktur vzrůstá i mezi zástupci soukromého sektoru. V nedávném průzkumu společnosti E&Y 91 % respondentů uvedlo, že považují za důležité znát konečného majitele firmy, s níž obchodují.

Chceme proto Andreje Babiše vyzvat, aby zástupci České republiky při jednáních ve formacích Rady nesouhlasili se zněním kompromisního návrhu a nepodpořili zejména změny, které by znesnadnily přístup veřejnosti k informacím v registru skutečných majitelů, ať už v případě firem nebo svěřenských fondů.

Cele znění dopisu můžete zobrazit na našich webových stránkách zde.

Chceme proto Andreje Babiše vyzvat, aby zástupci České republiky při jednáních ve formacích Rady nesouhlasili se zněním kompromisního návrhu a nepodpořili zejména změny, které by znesnadnily přístup veřejnosti k informacím v registru skutečných majitelů, ať už v případě firem nebo svěřeneckých fondů.

Související projekty

Taxparency

Co je klíčový problém ve východní Evropě? Korupce. Co je klíčový problém v západní Evropě? Daňové úniky velkých korporací. Oba problémy mají společnou příčinu – neprůhledné vlastnické a daňové struktury nadnárodních společností.

Vice o projektu

Enhancing Beneficial Ownership Transparency

V současné době je transponována evropská směrnice proti praní špinavých peněz do legislativy jednotlivých členských států včetně České republiky. Tato směrnice mj. zavádí povinnost členských států zavést evidenci skutečných vlastníků společností.

Vice o projektu

Offshore 1.0 a 2.0 – Anonymní ráje ve veřejných zakázkách

Daňové ráje lze považovat za jeden z vedlejších efektů globalizace. Boření jednotlivých hranic přímo nabádá ke směřování kapitálu do destinací, které jsou ekonomicky výhodnější pro jejich zhodnocení. K ekonomické efektivitě se přidala i zvýšená míra …

Vice o projektu