Otevřený dopis Andreji Babišovi k aktuálnímu vývoji okolo evidence skutečných majitelů

Vydáno 14. 12. 2016

Dnes jsme spolu s kolegy z nezávislého analytického centra Glopolis zaslali otevřený dopis ministru financí týkající se aktuálního vývoje okolo evidence skutečných majitelů.

MF ČR - Budova

Budova Ministerstva financí České republiky | zdroj: TI

V rámci tohoto dopisu navazujeme na naši komunikaci v souvislosti s evidencí skutečných majitelů v rámci 4. AML směrnice a její novely, kterou právě projednávají instituce EU.

Od našich kolegů z neziskových organizací, kteří sledují tuto agendu v Bruselu, jsme se dozvěděli o změně pozice České republiky k návrhu Evropské komise učinit rejstříky v novém návrhu směrnice (tzv. 5. AML) povinně veřejné. Vážíme si, že i přes určité pochybnosti, které k tomuto návrhu rezort Andreje Babiše zastával, se Ministerstvo financí nakonec rozhodlo tento návrh podpořit.

V posledním týdnu se nicméně objevily zprávy o kompromisním návrhu slovenského předsednictví, který oproti původnímu návrhu Evropské komise navrhuje v oblasti rejstříku skutečných majitelů celou řadu ústupků.

Podle našich informací kompromisní návrh, krom jiného, ruší povinnost veřejného přístupu k informacím o konečných majitelích v případě obchodních společností a vrací zpět do hry přístup na základě prokázání „oprávněného zájmu“.

Tento krok zpět, pokud by k němu skutečně došlo, bychom považovali za velice nešťastný. Podpora větší transparentnosti vlastnických struktur vzrůstá i mezi zástupci soukromého sektoru. V nedávném průzkumu společnosti E&Y 91 % respondentů uvedlo, že považují za důležité znát konečného majitele firmy, s níž obchodují.

Chceme proto Andreje Babiše vyzvat, aby zástupci České republiky při jednáních ve formacích Rady nesouhlasili se zněním kompromisního návrhu a nepodpořili zejména změny, které by znesnadnily přístup veřejnosti k informacím v registru skutečných majitelů, ať už v případě firem nebo svěřenských fondů.

Cele znění dopisu můžete zobrazit na našich webových stránkách zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.