Téma: Střet zájmů

2505

Conflict of Interests as a Risk of Fraud

The objective of this publication is not to provide a comprehensive overview of all issues […]

1904

Snídaně TI ke střetu zájmů

Výstupy projektu „Střet zájmů jako riziko podvodů“ realizovaného Transparency International – Česká republika, o.p.s., za podpory programu Evropské unie Hercule III, byly představeny na setkání zástupců projektového týmu, zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, odborníků a novinářů, které proběhlo 28. března 2018 u příležitosti oficiálního ukončení projektu.

2002

Duel Seznam Zprávy: Starostům vadí přiznávat majetek. Hrozí exodus z komunální politiky?

Starostům a hejtmanům se nelíbí zákon o střetu zájmů. Díky němu si od podzimu může každý na internetu anonymně prolustrovat jejich majetek. Chtějí přísná pravidla zmírnit. Kvůli nim totiž rezignovalo několik desítek starostů na své funkce, další to zvažují a ohroženo je i sestavení kandidátek pro podzimní komunální volby. Ve studiu Duelu se na toto téma střetli poslankyně STAN Věra Kovářová a Petr Leyer z organizace Transparency International, která mapuje korupci v Česku.

2010

Střet zájmů jako riziko podvodů (se zaměřením na veřejné zakázky a fondy EU)

V polovině října se konal seminář pro zástupce městských úřadů a městských společností, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou střetu zájmů. Seminář zároveň uzavřel veřejné vzdělávací aktivity projektu Střet zájmů jako riziko podvodů, který ve spolupráci s úřadem OLAF realizuje Transparency International Česká republika v rámci programu Evropské unie Hercule III (2014-2020).

0410

Olomoucký seminář: Služba občanům bez osobních zájmů

Druhý ze série seminářů Střet zájmů jako riziko podvodů, které pořádá Transparency International Česká republika v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného programem EU Hercule III, proběhl v druhé polovině září ve Vědecké knihovně v Olomouci. Sešli se na něm představitelé veřejných institucí, které čerpají finance z evropských fondů, zástupci místních samospráv a zaměstnanci odborů, do jejichž gesce spadá zadávání a administrace veřejných zakázek.

1109

Kvůli zákonu o střetu zájmů končí první komunální politici. Nechtějí zveřejňovat svůj majetek na internetu

První komunální politici končí ve funkcích kvůli povinnosti zveřejnit veškerý svůj majetek na internetu. Novinku zavedla od září novela zákona o střetu zájmů. Vedení Svazu měst a obcí odhaduje, že v souvislosti s centrálním registrem majetkových přiznání odejdou až stovky radních nebo ještě výše postavených obecních politiků. Do nové databáze bude muset během října a listopadu podat přehled zhruba pětatřicet tisíc politiků nebo úředníků.

0409

Funkcionáři nově musí přiznat majetek hned při vstupu do úřadu, politiky nevyjímaje

V platnost vstupuje novela zákona o střetu zájmů, podle které musí politici, veřejní funkcionáři a také soudci nově podávat majetková přiznání už při vstupu do úřadu. Povinnost se vztahuje na pětatřicet tisíc veřejných činitelů. Část normy známá jako Lex Babiš, která omezuje možnost podnikání členů vlády, platí už od 9. února.

1107

Střet zájmů je složitý a těžko postižitelný jev. Může být indikátorem, předzvěstí nebo důsledkem korupce

Těsně před prázdninami proběhl v rámci projektu Střet zájmů jako riziko podvodů spolufinancovaného programem EU Hercule III v Liberci první z řady seminářů určený především pro administrátory veřejných zakázek, příjemce podpory z fondů spolufinancovaných EU, odbornou a občanskou veřejnost. Jeho cílem bylo seznámit účastníky se současnou právní úpravou střetu zájmů, jeho riziky i mechanismy prevence negativních dopadů.