Odpověď Transparency International Česká republika Andreji Babišovi a holdingu Agrofert

Vydáno 19. 06. 2018

Přinášíme odpověď Transparency International Česká republika (TI) adresovanou předsedovi vlády Andreji Babišovi a společnosti Agrofert, a.s. na jejich prohlášení (níže) k naší tiskové zprávě z dnešního rána: Andrej Babiš je ovládající osobou, říká sám Agrofert.

Verifikační dokument | zdroj: RPVS

Pojem „konečný užívateľ výhod“ použitý v příslušné slovenské legislativě vychází z platné a účinné směrnice proti praní peněz 849/2015. Podle této směrnice odpovídá slovenskému pojmu konečný užívateľ výhod (čl. 3, odst. 6 této směrnice) český pojem skutečný majitel.

Je-li Andrej Babiš skutečným majitelem, jak vyplývá z dokumentů uvedených v příslušném slovenském rejstříku, je podle slovenské i české definice skutečného majitele – vyplývající z evropské definice – osobou s rozhodujícím vlivem v těchto svěřenských fondech (z titulu zakladatele i beneficienta a navíc díky oprávněním, které v těchto svěřenských fondech má).

Vykonává-li určitá osoba rozhodující vliv, pak je zároveň osobou ovládající. Jelikož uvedené svěřenské fondy, ve kterých Andrej Babiš vykonává rozhodující vliv (ovládá je), dohromady vlastní 100 % ve společnosti Agrofert a.s., která má další dceřiné společnosti, lze učinit legitimní závěr, že Andrej Babiš nepřímo ovládá koncern Agrofert.

Ovládat jinou osobu je možné i bez vlastnictví. Majetek ve svěřenském fondu je ze zákona majetek bez vlastníka, nicméně to nebrání tomu, aby byl tento majetek ovládán osobami ve svěřenském fondu.

Z dokumentů zveřejněných v příslušném slovenském rejstříku vyplývá, že Andrej Babiš je jedním z „konečných uživateľov výhod“ koncernu Agrofert, tj. skutečným majitelem koncernu Agrofert prostřednictvím svěřenských fondů AB private trust I a II, které vlastní jak české, tak slovenské společnosti, jež jsou součástí koncernu Agrofert.

Řada právních předpisů v oblasti praní peněz, financování terorismu či mezinárodních sankcí rozlišuje vlastnictví NEBO ovládání, aby postihla přesně ty situace, jako v případě svěřenského fondu, kdy určitý majetek formálně nemá vlastníka, nicméně je ovládán přesně identifikovanými osobami.

Detailní právní doplnění naleznete zde.

 

Vyjádření Andreje Babiše na briefingu po jednání vlády k tiskové zprávě TI

„Je to nesmysl, já jsem odešel z Agrofertu v roce 2014 a podle Lex Babiš jsem se zbavil Agrofertu, takže je to lež. Já jsem vyhověl zákonu a zachoval jsem se podle zákona, takže to není pravda. Agrofert neovládám, odešel jsem a taky jsem ho odevzdal do svěřenských fondů, není to pravda.“

Zdroj: DVTV

 

Prohlášení holdingu Agrofert k tiskové zprávě TI

Ze strany Transparency International jde o mylnou a nepravdivou interpretaci. Jde o účelové zaměnění dvou právních termínů. Pan Andrej Babiš je ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru uveden jako „konečný uživatel výhod“ ve vztahu k slovenským společnostem koncernu Agrofert. Tento pojem není možné zaměňovat s takzvanou ovládající osobou. Pan Babiš není ovládající osobou slovenských společností koncernu Agrofert. Pravidla pro zápis údajů do registru stanovuje zákon č. 315 z roku 2016. Jeden z povinně zapisovaných údajů je „konečný uživatel výhod“. Pan Babiš je konečným uživatelem z toho důvodu, že je zakladatelem svěřenských fondů, v nich jsou vloženy akcie Agrofertu, a zároveň takzvaným beneficientem těchto fondů. Na Slovensku, stejně jako v České republice, je tedy vše v pořádku. Andrej Babiš zde není ovládající osobou.

Zdroj: Deník.cz


Štítky: Střet zájmů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.