Whistleblowing není donašečství: Příručka nejen pro oznamovatele (2. vydání)

Do ruky se vám dostává druhé, aktualizované vydání příručky “Whistleblowing není donašečství”. Od prvního vydání v roce 2014 došlo v oblasti ochrany oznamovatelů k mnoha změnám. Ať už se týkají legislativních snah, dobrovolných opatření nebo celkového vnímání problematiky ve společnosti. Jedno se však nezměnilo – v České republice stále chybí komplexní a cílené legislativní zakotvení tématu.

Na konci roku 2020 jsme mu však, díky implementaci evropské směrnice, asi nejblíže v historii těchto úvah, které sahají zhruba do roku 2009. Toto je pak jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli pro opětovné vydání naší příručky. Přes mnohé zmíněné změny zůstal text do velké míry aktuální.

Hlavním důvodem pro aktualizaci a dotisk je pak přetrvávající zájem nejen o konkrétní rady a právní podporu ze strany oznamovatelů, ale též obecně snaha zástupců veřejného i soukromého sektoru se v tématu orientovat.  • Rok vydání: 2021
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.