Index transparentnosti městských a státních firem v Srbsku a ČR

Publikováno 19. 06. 2019

Proč se věnujeme tomuto projektu

Transparentnost státem a municipalitami vlastněných společností se v Srbsku považuje za jeden z nejpalčivějších problému boje proti korupci. Problém je to především pro nedostatek politické vůle se situací detailně zabývat, neboť každá politická strana si takříkajíc „vezme svůj podíl“, a byť byla v posledních 10 letech přijata řada zákonů s úmyslem situaci zlepšit, společnosti s jejich implementací rozhodně nespěchají. Je ale třeba dodat, že tyto zákony jsou na míle daleko od standardů transparentnosti běžných ve státech západního světa. Tímto projektem se snaží česká a srbská pobočka Transparency International dostat tématiku do popředí zájmu voličů o problematiku a tedy vytvořit tlak na politiky, aby se situace v zemi rapidně zlepšila.

Co konkrétně děláme

Cílem projektu je zvýšit transparentnost státem a municipalitami vlastněných společností prostřednictvím vypracovaného srovnávacího indexu míry transparentnosti takových společností v České republice a v Srbsku.

Jaké máme výsledky

V dubnu 2019 proběhla pracovní cesta zástupců Transparency Serbia do České republiky. V rámci cesty proběhla debata se zástupci české pobočky TI nad konkrétní metodologií výzkumu, obecným právním rámcem pro společnosti v obou zúčastněných zemích, výběrem zkoumaných společností a v neposlední řadě k diskusi nad tím, jaké konkrétní faktory transparentnosti je třeba zkoumat.

V listopadu 2019 proběhla pracovní cesta zástupců Transparency International Česká republika do Bělehradu. V rámci této cesty proběhla veřejná prezentace obecných závěrů a doporučení výzkumu, který v uplynulých měsících realizovala Transparency Serbia a Transparency International Česká republika. Během této tiskové konference vzešlo několik podnětů, které partnerské organizace implementovaly do závěrečné studie, která je výsledným produktem výzkumu.

Donoři

Projekt je realizován v období: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.