Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice

Cílem prezentované sady ukazatelů je získat instrument pro analýzu transparentnosti trhu veřejných zakázek. Základním ideovým východiskem je předpoklad, že čím větší část trhu veřejných zakázek prochází přes otevřená řízení, do kterého má přístup neomezený počet nabízejících, tím se zvyšuje tlak na efektivnost a snižuje pravděpodobnost korupčního jednání.


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.