Licence to bribe? Reducing corruption risks around the use of agents in defence procurement

Transparency International přináší unikátní pohled na zbrojní průmysl a tzv. agenty (zprostředkovatele), kteří za uplynulé desetiletí hráli klíčovou roli v zakázkách v oblasti obrany. Velké množství těchto agentů bylo a je součástí korupčních kauz, které jsou spojeny právě s veřejnými zakázkami. Ačkoliv jsou zprostředkovatelé vnímání jako jeden z největších korupčních rizikových faktorů v celém obranném sektoru, tak i přes nedávné nastavení regulačních změn, je stále obtížné toto riziko eliminovat.

 


Štítky: Mapování korupce


  • Rok vydání: 2016
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.