Aspekty genderové dimenze korupce v mezinárodním kontextu

Cílem studie je prezentovat zkušenosti z praxe expertů organizace U4 v kontextu se závěry mezinárodních analýz a z nich plynoucích opatření, navrhnout analytické nástroje, postupy a strategie vhodné pro mapování vztahu genderu a korupce, porovnat závěry projektu Neúplatné ženy s výsledky mezinárodních studií a rámcově identifikovat strategie, jak uvádět analytické postupy do praxe.  • Rok vydání: 2016
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.