Transparency of Financing of Election Campaign Participants – During and After Elections

The publication brings out the results of monitoring of general election campaign in Serbia 2020. Transparency International Serbia (TI RS) applied the oversight method developed by Transparency International Czech Republic (TI CZ) and tested on campaigns in Slovakia or Myanmar. Importantly, the ranking of transparent campaigns was the first initiative of this kind in Serbia, thus opening the new chapter in civic oversight over political finance in the country. Such findings are valuable not only for the country’s public, but are relevant material for international comparison.

The publication of this report has been made possible with the support of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic within the Transition Promotion Program implemented in cooperation with Transparency International Czech Republic.

Transparentnost financování účastníků volební kampaně – během voleb a po nich

Publikace představuje výsledky monitoringu předvolební kampaně před parlamentními volbami v Srbsku na podzim roku 2020. Transparency International Srbsko (TI RS) na kampaň aplikovala dohledové metody vyvinuté naší pobočkou a testované nejen v ČR, ale i na Slovensku, v Kosovu nebo dokonce v Myanmaru. Výsledky jsou vůbec první sondou do předvolební kampaně v Srbsku toho druhu.

Srovnání institucionálního uchopení politických financí je vzácné, neboť teprve na něm lze založit sdílení dobré praxe, jež může vést k zlepšení situace v jednom každém státě. TI ČR buduje postupně unikátní sérii studií mapujících tuto problematiku v balkánských státech a v ČR a poskytuje tak cenné informace pro ty, kdo se financováním politického provozu zabývají ve střední a východní Evropě.

Publikace vznikla v rámci projektu OPPOFIN podpořeném programem Transition Promotion MZV ČR.  • Rok vydání: 2020
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.