Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU

Publikováno 19. 04. 2016

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“, který v letošním roce realizuje Transparency International Česká republika, na tuto situaci reaguje a snaží se pomoci řídícím orgánům používat analýzu rizik podvodů v každodenní praxi. Cílem projektu je shromáždit zkušenosti při posuzování rizik podvodů v rámci řídících orgánů a podporovat osvědčené postupy a know-how.

Co konkrétně děláme

Úvodní analýza s využitím nejrůznějších zdrojů by měla ukázat, jak jednotlivé řídící orgány posuzují rizika podvodů, jaké nástroje (národní i mezinárodní) používají, jaká jsou další opatření v závislosti na zjištěních atd. To vše bude shrnovat publikace „Posuzování rizik a prevence podvodů“.

Jaké máme výsledky

Semináře pro pracovníky řídících orgánů a potencionální žadatele představí nejen výsledky analýzy, ale budou i prostorem pro výměnu praktických zkušeností. Seminář pro žadatele představí i širší aspekty prevence podvodů či nejčastější chyby žadatelů o podporu v rámci fondů EU.

Vyvrcholením projektu pak byla mezinárodní konference, která se zabývala tématy indikátorů rizika podvodu, jejich detekce, ohlašování a nápravy obecně se zvláštním zaměřením na řízení rizik podvodů. Jedna speciální část byla zaměřena na využití nástroje Arachne.

Informace a již realizované aktivity v rámci projektu naleznete níže:

Minuty TI: Radim Bureš – Evropské fondy  – 19. 4. 2016

Pozvánka na seminář „Řízení rizik podvodů v Evropských fondech: Nejčastější chyby žadatelů o podporu a jak jim předcházet“ – 23. 9. 2016

Pozvánka na mezinárodní konferenci: „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“ – 27. 9. 2016

Kulatý stůl na téma „Řízení rizik podvodů v Evropských fondech: Zkušenosti a nejlepší praxe“ – 22. 9. 2016

Větší důraz na prevenci a odhalování podvodů v novém programovém období klade na poskytovatele i příjemce dotací z evropských fondů stále větší nároky – 6. 10. 2016

Mezinárodní konference: „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“ – 3. 11. 2016

Evropské fondy se těžko zbavují negativní nálepky – 30. 11. 2016

Publikace: Hodnocení rizik a podvodů a jejich možná prevence – 21. 12. 2016

 

Prezentace ke stažení:

Jitka Procházková – Auditní orgán

Gabriela Nagy – EU Funds

Malgorzata Kaczanowska – MA OPI and E experience

Olga Letáčková – Řízení rizik podvodů pro období 2014–2020

Nataša Prah – SI AA and Fraud Casesx

Tomáš Kafka – Mýty v řízení rizik podvodu

Luc Molemans – Arachne Prague

Gabriel Sipos – Protecting Structural Funds from Corruption

Frank Michlik – Fraud prevention, reporting and analysis

Richard Hubl – Prevence a řízení rizikMinuty TI:

Minuty TI: Olga Letáčková – Rizika korupce a podvodů ve fondech EU z pohledu MMR
Minuty TI: Luc Molemans – Nástroj ARACHNE a fondy EU
Minuty TI: Gabriela Nagy – Rizika podvodů ve fondech EU v Maďarsku
Minuty TI: Josef Polák – Role NKÚ v souvislosti s fondy EU

Souhrn publikací:

Hodnocení rizik a podvodů a jejich možná prevence

Evaluation of the Risk of Fraud – English Publication

 

Dokumenty ke stažení:

Guidance note on fraud risk assessment and effective and proportionate anti-fraud measures

 

Donoři

Období realizace: 1.4.2016 – 31.12.2016.

Tento projekt je podpořen programem Evropské unie Hercule III (2014 – 2018). Tento program je realizován Evropskou komisí. Byl zřízen pro prosazování aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. (Pro více informací: hec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm)

 

olaf-logo-official

Štítky: OLAF

Bojujte proti korupci s námi.