Kulatý stůl na téma „Řízení rizik podvodů v Evropských fondech: Zkušenosti a nejlepší praxe“

Vydáno 06. 10. 2016

Cílem by nemělo být utratit všechny přidělené finanční prostředky, ale utratit je smysluplně.

  • Kulatý stůl na téma „Řízení rizik podvodů v Evropských fondech: Zkušenosti a nejlepší praxe“

Kulatý stůl na téma „Řízení rizik podvodů v Evropských fondech: Zkušenosti a nejlepší praxe“ | zdroj: TI

22. září 2016 proběhlo v rámci projektu „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“ spolufinancovaném Evropským úřadem pro boj proti podvodům společné setkání zástupců řídících orgánů operačních programů. Cílem jednání bylo umožnit výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů v oblasti identifikace možných rizik nesrovnalostí a podvodů a shromáždit doporučení pro efektivní realizaci systému řízení těchto rizik.

Na úvod představila Transparency International předběžné závěry analýzy rizik vycházející ze zkušeností z minulých programových období. Uvedla nejčastější indikátory i možné postupy, které mohou pomoci snížit výskyt nesrovnalostí a podvodů při výběru a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU.

V další části vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj Petr Hrazdil a Kamila Winterová, kteří představili Strategii pro řízení rizik a Integrovaný systém řízení rizik včetně Akčního plánu pro implementaci Strategie. Smyslem těchto základních dokumentů je využít všech dosavadních zkušeností s cílem minimalizovat možnost opakování podvodů a zvýšit efektivnost práce řídících i kontrolních orgánů včetně snížení administrativní zátěže. Zástupci MMR představili i další opatření, která by měla být realizována na úrovni řídících orgánů (práce s indikátory podvodu, ochrana oznamovatelů atd.).

Odpolední část jednání byla věnována názorům účastníků. Zazněly příklady osvědčených postupů při posuzování rizik a indikátorů podvodů nebo názory na to, jaké jsou v systému řízení rizik nedostatky, či co by se dalo zlepšit. Shoda panovala v tom, že v současnosti je významnou výzvou zlepšení a stabilizace personálního zajištění a vzdělávání zaměstnanců řídících i kontrolních orgánů, vytvoření podmínek pro získání a udržení specialistů.

Z diskuse vyplynul také zájem o připravovanou databázi auditních zjištění, která by měla obsahovat anonymizované nálezy auditního orgánu. Tato databáze by mohla zlepšit identifikaci rizik tím, že by ukázala jejich indikátory na reálných příkladech. Zároveň by takové soubory a jejich následné využití mohly pomoci uchovávat v daných institucích „kolektivní paměť“ a nashromážděné znalosti, které se nyní v zásadě ztrácejí v souvislosti s personálními změnami.

Dalším diskutovaným tématem byla potřeba pracovat na zlepšení sebeprezentace výsledků, kterých ČR dosahuje díky finančním prostředkům z evropských fondů. V současnosti chybí důsledná mediální prezentace udržitelných a úspěšných projektů. Ze strany řídících orgánů jsou i mezery v komunikaci s veřejností při reakcích na výtky ze strany médií nebo NKÚ.

Na závěr semináře se pak účastníci dotkli i tématu zavádění evropského systému hodnocení rizik Arachne, jehož používání by mohlo snížit počet případů nesrovnalostí a podvodů.

Výstupy ze jednání u kulatého stolu Transparency International zapracuje do finální analýzy rizik podvodů ve fondech EU, kterou představí na konci letošního roku.

 

KE STAŽENÍ

Prezentace MMR

Prezentace TI

Program kulatého stolu

 

SÍŤUJEME

Sdílejte nás s hashtagem projektu #FondyEU

 

PARTNER PROJEKTU

Tento projekt je podpořen programem Evropské unie Hercule III (2014 – 2018). Tento program je realizován Evropskou komisí. Byl zřízen pro prosazování aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. (Pro více informací: hec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm)

OLAF


Štítky: OLAF

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.