Evaluation of the Risk of Fraud

The Czech Republic has had experience with the administration of programmes and projects supported by the structural funds for the periods 2004–2006 and 2007–2013.
European funds represent a unique opportunity to fulfil the development objectives of a society. This obviously requires a society to have such development goals. The programme for the development of various areas by 2020 represents a basic prerequisite for the EU funds to be used effectively. If we know what we want to achieve and what resources are available, we will not waste European resources on unnecessary and overpriced projects.

Související projekty

Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU

Implementace projektů financovaných z fondů EU projektů byla v minulosti v České republice ovlivněna počtem nesrovnalostí a podezřením na podvod nebo podvody skutečnými. S novým programovacím obdobím tak přichází požadavek na zavedení nových nástrojů pro …

Vice o projektu