Protikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost – ASPM 2020

Publikováno 11. 06. 2019

Proč se věnujeme tomuto projektu

Náš dvouletý program Protikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost v horizontu 2020 se zaměřuje na celostní programování protikorupční agendy pro nevládní sektor ve Svazové republice Myanmar.

Vyprojektovat, testovat a aplikovat systematický protikorupční soft-program pro nevládní sektor v Myanmaru, je nesmírně důležitý projekt. Svazová republika procházela bolestným obdobím transformace z vojenského režimu na demokratický, a to v komplikované mezinárodní situaci.

Občanská společnost sice v Myanmaru ožívá a čím dál účinněji se podílí na budování státu, ale její znalostní a dovednostní báze je slabá. Totéž platí o reprezentantech státního aparátu. Snažili jsme se tedy představit zde komplexní přehled aktivit, které musí nevládní organizace bojující proti korupci v zemi začít vykonávat, aby se mohly stát partnery pro vládu a aby se jejich činnost systematizovala.

Co konkrétně děláme

S myanmarskými nevládkami spolupracujeme dlouhodobě na budování protikorupčních programů, školení odborníků v neziskovém sektoru, ale i na budování jejich organizačních struktur. V roce 2019 jsme zemi několikrát navštívili v rámci delších školících a advokačních misí.  

  • Naši právníci, analytici a koordinátoři vytvářeli odborná školení pro myanmarské státní úředníky a nevládní organizace. 
  • Připravovali jsme systematickou protikorupční agendu pro nevládky – sdíleli jsme zkušenosti z praxe v ČR. 
  • Poskytovali jsme právní komentáře, odborné analýzy, vzdělávací materiály. 
  • Mediovali jsme kontakt mezi zástupci různých zájmů a institucí v Myanmaru, včetně mezinárodních. 
  • Pozvali jsme myanmarské experty do ČR a nadále propagujeme spolupráci mezi ČR a demokratickou reprezentací Svazové republiky Myanmar. 
  • Školili jsme v rámci misí na místě a v roce 2020 také v on-line prostředí. 
  • Uspořádali jsme společný vzdělávací program s myanmarskou Ústřední volební komisí. 
  • Absolvovali jsme nespočet konzultací s reprezentanty nevládních organizací, ale i oficiálních institucí (UNDC, zastoupení EU), včetně české ambasády v Rangúnu, o jejíž podporu se naše činnost vždy mohla opřít.   

Máme unikátní roli mediátora mezi barmskými specialisty na identifikaci korupčních jevů s berlínským sekretariátem TI a díky tomu se nám v roce 2020 podařilo ustavit oficiální kontaktní pracovní skupinu pro vznik nové pobočky TI v Myanmaru.   

Současně se zatěžkávací zkouškou demokracie v podobě druhých demokratických voleb byla však křehká demokracie vystavena v roce 2020 také zatěžkávací zkoušce v podobě pandemie COVID19. Vláda neměla kdispozici mnoho jiných prostředků než lockdown.  

Proto jsme se i v Barmě zaměřili na distanční školení v dohledových metodách, vytvořili jsme na dálku monitorovací tým a vybavili ho potřebnými znalostmi a podklady pomocí pravidelných on-line webinářů – proběhly jich desítky. Na část z nich jsme pozvali experty z dalších organizací (Oxfam, MCRB, Sekretariát TI apod.). O situaci v zemi jsme se navíc snažili informovat veřejnost i prostřednictvím popularizačních článků na webu transparency.cz.  

Sběr dat o kampaních v době barmského lockdownu následně probíhal písemně a telefonicky, výkonný dohledový tým oslovil 22 politických stran a sbíral informace z otevřených zdrojů. Po volbách, které potvrdily nezpochybnitelnou autoritu vládnoucí strany National League for Democracy státní kancléřky Aung San Suu Kyi, jsme dále pokračovali ve vyhodnocování získaných dat a připravili závěrečnou zprávu. Její publikaci zabránil vojenský puč, který 1. 2. 2021 zničil šance na další demokratický vývoj v zemi. 

Jaké máme výsledky

O školeních na začátku roku 2019. 

O česko-barmských novodobých vztazích. 

Článek o návštěvě myanmarských kolegů u v ČR. 

O spolupráci v době pandemie. 

O situaci v zemi na prahu voleb 2020. 

Naše spolupráce s myanmarskými organizacemi pokračuje i v roce 2021, a to v rámci projektu PVO 2021. 

Publikace:

Strategy for Civil Society Organizations Fighting the Corruption in Myanmar

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2019–31. 12. 2020

Projekt ASPM 2020 byl realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.