Protikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost – ASPM 2020

Publikováno 11. 06. 2019

Proč se věnujeme tomuto projektu

Náš dvouletý program Protikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost v horizontu 2020 se zaměřuje na celostní programování protikorupční agendy pro nevládní sektor ve Svazové republice Myanmar.

Vyprojektovat, testovat a aplikovat systematický protikorupční soft-program pro nevládní sektor v Myanmaru, je nesmírně důležitý projekt. Svazová republika prochází bolestným obdobím transformace z vojenského režimu na demokratický, a to v komplikované mezinárodní situaci.

Občanská společnost sice v Myanmaru ožívá a čím dál účinněji se podílí na budování státu, ale její znalostní a dovednostní báze je slabá. Totéž platí o reprezentantech státního aparátu. Snažíme se tedy představit zde komplexní přehled aktivit, které musí nevládní organizace bojující proti korupci v zemi začít vykonávat, aby se mohly stát partnery pro vládu a aby se jejich činnost systematizovala.

Co konkrétně děláme

Naši právníci, analytici a koordinátoři vytvářejí odborná školení pro myanmarské státní úředníky a nevládní organizace.

Vytváříme společně systematickou proti-korupční agendu pro nevládní organizace – sdílíme zkušenosti z praxe v České republice.

Poskytujeme právní komentáře, odborné analýzy, vzdělávací materiály.

Mediujeme kontakt mezi zástupci různých zájmů a institucí v Myanmaru, včetně mezinárodních.

Zveme myanmarské experty do ČR a propagujeme spolupráci mezi Českou republikou a Svazovou republikou Myanmar.

Jaké máme výsledky

Ve dnech 31. března až 12. dubna 2019 proběhla první návštěva Transparency International ČR (TI ČR) roku 2019, během níž jsme uspořádali čtyři školení pro vládní úředníky a zástupce nevládních organizací, jeden kulatý stůl a absolvovali jsme nespočet pracovních schůzek a jednání v Yangonu, který je s téměř 6 miliony obyvatel největším maynarmarským městem.

Spolupráce v době pandemie 

Publikace:

Strategy for Civil Society Organizations Fighting the Corruption in Myanmar

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2019–31. 12. 2020

Projekt ASPM 2020 byl realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.