Studijní pobyt zástupců myanmarské občanské společnosti v Praze

Vydáno 10. 07. 2019

V rámci celé sítě Transparency International (TI) si naše česká pobočka vydobyla jednu výsadu: jsme jakousi barmskou spojkou. Žádná z kanceláří našeho globálního hnutí kromě nás ve Svazové republice Myanmar neoperuje. V týdnu od 24. do 28. června 2019 se obrátil vítr a namísto dalšího výjezdu do Myanmaru jsme přivítali delegaci z Barmy v Praze. Pracovní návštěva potvrdila intenzitu vztahů mezi našimi zeměmi i konkrétními lidmi.

Pracovní návštěva zástupců myanmarské občanské společnosti v Praze | zdroj: TI

O málo známých, ale o to intenzivnějších vztazích mezi Českou republikou a Republikovým svazem Myanmar (Barma) jsme psali už mnohokrát, takže nepřekvapí, že pobyt zástupců střechové organizace Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA) nebyla žádná formální návštěva a její členové z Prahy rozhodně neodlétali odpočatí. Intenzivní program sledoval několik linií: advokační, pracovní a vzdělávací, které se vzájemně propojovaly a podporovaly.

Kdo vlastně zavítal do Česka?

Zleva: Ye Lin Myint, Dr. Kyaw Thu, Moe Moe Tun, Thant Zin |  zdroj: TI

  • Pan Ye Lin Myint – Terénní pracovník a koordinátor MATA. Má na starosti bezprostřední podporu občanských iniciativ ve všech státech a regionech Svazové republiky Myanmar. Podílel se na kampaních bránících vyvlastňování půdy tradičním etnickým uživatelům, má na starosti protikorupční program MATA.
  • Pan Dr. Kyaw Thu – Aktivně zastupuje zájmy občanské společnosti, menšin a nedostatečně reprezentovaných skupin vůči vládě. Specializuje se na ochranu přírodních zdrojů a nároku na půdu, které jsou v dnešním Myanmaru napadány. Jeho organizace Paung Ko podporuje občanské aktivity ve všech státech a regionech Svazové republiky Myanmar.
  • Paní Moe Moe Tun –  Coby členka správní rady MATA se specializuje na ekonomickou analytiku a monitoring těžařského průmyslu. Na monitoring výnosů z těžby přírodních a nerostných zdrojů se zaměřuje i její domovská nevládní organizace Citizen Action for Transparency.
  • Pan Thant Zin – Je šéfem regionální Dawei Development Association, která monitoruje těžbu ropy a zemního plynu v etnickém státě. Soustředí se na problematiku danění a legislativní souvislosti těžby nerostného bohatství. Thant Zin se však zabývá i mapováním ekologických dopadů těžby ve státě Dawei.

Rozumíme svým Myanmarským? Zeptejme se jich!

Za nejviditelnější advokační aktivitu považujeme úspěšnou veřejnou debatu ve vile Grébovce, kde si popis situace v Barmě vyslechla dvacítka zaujatých návštěvníků. V krásných prostorách zapůjčených partnerskou CEELI Institute si s Myanmarskými o demokratizačním procesu povídala skupina českých profesionálů, kteří se tak či onak „kolem“ Myanmaru pohybují; byli zde zástupci nevládních organizací i Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV), studenti i zájemci o jihovýchodní Asii. Unikátní příležitost získat bezprostřední vhled do této oblasti otevřel Igor Blaževič (PCSC), který svým krátkým úvodem zpřehlednil obrysy dění posledních let. Následovala moderovaná debata, jejíž dramaturgii spoluurčovaly četné dotazy z publika.

Diskuzní večer: „Rozumíme svým Myanmarským?“ | zdroj: TI

Situace ve Svazové republice je neveselá a tón rozpravy tomu odpovídal. Na druhou stranu je správné podotknout, že právě průkazný zájem o ni na naší straně dodává kolegům z Myanmaru sil. A pořádání živých setkání s lidmi z místa pak českému publiku přináší vysoce ceněnou zkušenost. Už tato intelektuální vazba a aktivita znamená krůček kupředu.

Přes všechen současný pesimismus ohledně Myanmaru se mi tamější občanská společnost přece jen zdá nyní asertivnější, sebevědomější, ptá se přesněji a odvážněji,“ řekl po debatě Marek Svoboda (CEELI Institute), který se podporou občanské společnosti a nezávislých právníků v Myanmaru zabývá posledních deset let.

Transition Promotion

Naši činnost v Myanmaru podporuje MZV prostřednictvím programu Transition Promotion, a tak jsme v rámci advokačních aktivit ministerstvo navštívili a představili společný projekt ředitelce odboru RNDr. Veronice Kuchyňové Šmigolové. Jednali jsme také se zástupci Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR (poslanci Marek Benda, Jan Lipavský, Mikuláš Peksa).

Během kulatých stolů mohli naši kolegové z Myanmaru představit tranziční projekty, které společně rozvíjíme. Na schůzkách padlo od našich zákonodárců několik cenných podnětů, jak spolupráci ČR a Myanmaru dále rozvíjet.

Diskuzní večer: „Rozumíme svým Myanmarským?“ | zdroj: TI

Sdílení zkušeností je klíčem spolupráce

Pozadí veřejným akcím i jednání s oficiálními představiteli ovšem vytváří denní práce. V týdnu proběhly tři interní pracovní brífinky se zástupci TI Ondřejem Caklem, Markem Chromým a Davidem Ondráčkou a kulatý stůl s Petrem Vymětalem (VŠE) a Janem Outlým (ÚDHPSH).

Zatímco pan Outlý, jakožto člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí mohl skupině popsat fungování, pravomoci a legislativní rámec této instituce, Petr Vymětal popsal možnosti a praxi financování politických stran a jejich provozu v ČR. Oba byli hosty zahrnuti množstvím konkrétních dotazů vyplývajících z detailní znalosti myanmarského kontextu a intenzivního zájmu o srovnávání s kontextem českým.

V návaznosti na ně kolegové Milan Eibl a Jan Dupák odprezentovali některé kauzy TI, které mohou inspirovat myanmarské kolegy co do strategie odhalování korupce a vytváření protikorupčního případu. Samozřejmostí byla hospitace v Právní poradně TI, během níž si hosté s našimi právníky mj. vyměnili zkušenosti z ochrany whistleblowerů v Česku a Maynmaru.

David Ondráčka, Ondřej Cakl a Marek Chromý mají primárně na starosti rozvíjení strategického partnerství mezi našimi organizacemi, a tak se jejich jednání zaměřovalo na pozici MATA na tamější scéně, na vývoj situace občanských práv a operovatelnost, na aktuální proti-korupční agendu. To se překrývá s přípravou školících modulů pro příští návštěvu v Yangonu.

Se zástupci z MATy tedy pro příští návštěvu volíme jedno školení na téma zprocesování korupční kauzy v možnostech nevládní organizace podle našich praktických modelů, jedno na téma transparentnosti politických stran a jedno na téma komunikace a public relations z pohledu protikorupční nevládní organizace.

Naši práci v Myanmaru chápeme jako unikátní misi danou strukturální podobností procesů, jimiž naše země procházejí, a poptávkou. O protikorupční praxi je v zemi sužované monstrózní privatizací veřejného zájmu nehraný zájem. Tyto dvě zvláštní okolnosti zakládají nesmírně funkční, silné a produktivní partnerství mezi našimi organizacemi a týmy,“ vysvětluje koordinátor barmských projektů TI Ondřej Cakl.

Právě proto mě překvapuje, když se pak díky organizaci týdenního pobytu navíc setkáváme s dalšími a dalšími lidmi ochotnými pomoci Myanmaru, které motivuje dobrá vůle a empatie. To samo o sobě už je povzbudivé,“ uzavírá.

 

Za spolupráci a podporu děkujeme: Sabe Soe, Marku Svobodovi, Igoru Blaževičovi, Janu Outlému, Petru Vymětalovi, DEMASu, CEELI Institutu.

Projekt ASPM 2020 podpořilo MZV v rámci programu Transition Promotion.


Projekty a kauzy: Protikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost – ASPM 2020

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.