Myanmar: Koronavirus jako záminka pro zvyšování tlaku na občanskou společnost, nevládní organizace a nezávislá média

Vydáno 14. 04. 2020

Aktuální situace v naší vzdálené partnerské zemi je nesmírně komplikovaná a bez znalosti kontextu a historie nesrozumitelná, ba matoucí. Pandemická exploze v celém regionu nám zabránila navázat na skvělé výsledky práce z minulého roku, ale především zkomplikovala situaci občanské společnosti v zemi. Popišme si tedy stručně, co se v Republice Myanmarský svaz v těchto dnech děje.

Minulý rok jsme úspěšně zakončili seminářem ve spolupráci se státní Protikorupční komisí. | zdroj: The Global New Light of Myanmar

Základní faktory ovlivňující situaci v zemi

V Republice Myanmarský svaz, jak zní oficiální název soustátí tradičně pojmenovávaného dle centrální Barmy, prozatím nebyl změněn termín plánovaných voleb (říjen 2020). Vládnoucí Národní liga pro demokracii (NLD), jež minulé volby vyhrála s dechberoucí většinou, během následného období značně ztratila na popularitě a nepodařilo se jí uklidnit napětí mezi centrálními autoritami a jednotlivými etnickými státy.

Ani demokratizační proces nebyl tak úspěšný, jak výsledky voleb umožňovaly doufat, a na sílící kritiku často odpovídala vládnoucí garnitura nepřiměřenými opatřeními potlačujícími občanská práva kritiků.

Tenze nahrává mocenským ambicím a praktikám myanmarské armády Tatmadaw, jež de facto spravuje stát dle principu „rozděl a panuj“.

A do toho COVID19

Koronavirová krize se propíjí do narůstající politicko-etnické krize v zemi a nedá se jednoznačně říci, zda zamezování dlouhodobým separatistickým tendencím některých států Svazu zakrývá rozsah pandemické krize, nebo zda naopak protipandemická opatření dávají centrální vládě do rukou nástroje k utlačování opozice. Ale děje se obé.

Ministerstvo komunikací a dopravy začalo masivně zakazovat činnost nezávislým informačním stránkám na základě zákona o telekomunikacích, který umožňuje postihovat šíření dezinformací a poplašných zpráv. Právě z tohoto přečinu policie od začátku roku 2020 obvinila stovky informačních facebookových stránek, jež jsou v Myanmaru velmi populární a tvoří jakési souostroví nezávislých médií. Následoval zákaz jejich činnosti.

Současně s rozpukem pandemie vláda zpřísnila opatření proti některým etnickým politickým skupinám a jejich ozbrojeným jednotkám a začala stíhat také novináře, kteří o konfliktech nezávisle informovali, a to na základě proti-teroristických zákonů. Ty jsou pochopitelně velmi přísné. Podezření, že si vládnoucí struktury pomocí proti-teroristické legislativy vyřizují účty se svými kritiky, vyjadřují i zahraniční komentátoři a bohužel je zřejmě na místě.

Vlna solidarity

Perzekuce novinářů (221 zakázaných on-line stránek, 6 uvězněných novinářů, další stíháni) vyvolala naštěstí velkou pozornost domácích i zahraničních médií, a tak byla prozatím (k 10. 4. 2020) stažena obvinění alespoň vůči žurnalistům ve vazbě, byť někteří byli propuštěni pouze na podivný „podmínečný“ status: vydat se policii v případě jakéhokoliv podezření z (jakékoliv) trestné činnosti či přestupku. Museli tedy písemně stvrdit jakousi bianco presumpci vlastní viny.

Vládnoucí garnitura vyslala signál, že proti svým demokratickým kritikům hodlá postupovat nevybíravě.

Čemu se nyní věnujeme

Nemožnost cestovat nám nyní brání pokračovat v budování programu protikorupčních opatření, který se značně posunul kupředu v minulém roce. Situaci v zemi sledujeme, jsme v denním kontaktu se zástupci partnerských organizací a připravujeme se na další protikorupční školení a analytické práce ihned po odvolání zákazu cestování.

Zpráva vznikla díky podpoře MZV ČR, program Transition Promotion, v rámci projektu ASPM2020.


Projekty a kauzy: Protikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost – ASPM 2020

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.