Barmské dny – jaro 2019

Vydáno 11. 06. 2019

Pracovní návštěvy v jihovýchodoasijském Myanmaru jsou vždy naplněné prací a program je obvykle nabitý. Ve dnech 31. března až 12. dubna 2019 proběhla první letošní návštěva Transparency International ČR (TI ČR), během níž jsme uspořádali čtyři školení pro vládní úředníky a zástupce nevládních organizací, jeden kulatý stůl a absolvovali jsme nespočet pracovních schůzek a jednání v Yangonu, který je s téměř 6 miliony obyvatel největším maynarmarským městem.

Ondřej Cakl a Marek Chromý školí v Myanmaru | zdroj: TI

Co je CPI a jak ho využít coby nástroj umenšení korupce v Myanmaru?

Této otázce jsme věnovali první školení. Zadání vzešlo od samotných kolegů z naší partnerské organizace Myanmar Alliance for Transparency and Accountability, kteří hledali, jak tento globální nástroj – vyvinutý sekretariátem Transparency International v Berlíně – zapojit do vlastních advokačních aktivit.

Školení vedená Ondřejem Caklem, projektovým koordinátorem zahraničních projektů TI, pokryla jak interpretaci výsledků „Corruption Perceptions Index“ – CPI (v Česku spíše známém jako „Index vnímání korupce“) v minulých letech, se zaměřením na pacifický region, tak ponor do metodiky jeho konstrukce a rozbor jednotlivých datových zdrojů, z nichž se CPI tvoří.

České republice je o každoročně sestavený globální žebříček států enormní zájem. Široká veřejnost, média a také politická reprezentace díky němu získávají podněty pro diskusi nad dlouhodobým směřováním země v oblasti boje proti korupci a v dobré správě věcí veřejných.

Žebříček se vytváří z dat nezávislých socio-ekonomických výzkumů dvanácti expertních mezinárodních organizací. Jejich výsledky se zpracovávají v sekretariátu TI, jenž o výsledcích informuje celou planetu skrze pobočky v jeden den. Tím je zajištěna naprostá nezávislost výsledků na regionálních buňkách i celé síti TI a výsledek slouží jako „globální zrcadlo pro lokální zamyšlení“. Každá pobočka totiž interpretuje výsledek dle své znalosti kontextu. Naším cílem je, aby proceduře a výsledku rozuměli i specialisté z nevládních organizací v Myanmaru a mohli je interpretovat stejnou cestou.

Kulatý stůl s Viktorem Michalíkem

Kulatý stůl vedle investigativních novinářů a představitelů demokratizačních nevládních organizací navštívili také představitelé Důlního odboru (Department of Mine) republikové vlády a Protikorupční komise (ACC). Důvodem velkého zájmu byla bezpochyby přítomnost chargé d’affaires ambasády v Rangúnu, pana Viktora Michalíka. Délka debaty se musela zdvojnásobit, aby se dostalo na všechny dotazy zaměřené na ekonomickou transformaci, úroveň svobody médií a budování institucí, které pan Michalík musel zodpovědět.

Školení o protikorupční robustnosti těžařského sektoru

O naše odborná školení je v Mynamaru nebývalý zájem. Analytik TI ČR Marek Chromý, který vedl dvojdenní intenzivní program postavený na expertíze české pobočky TI a metodice vytvořené pobočkou v Austrálii, si rozhodně nemohl stěžovat na nízkou účast nebo motivaci účastníků, mezi nimiž kromě kolegů z analytických organizací a zástupců akademie byli opět i úředníci nechvalně proslulých myanmarských Státních podniků (SOEs), mj. generální manažer Myanmar Gems Enterprise.

Fakt, že se nezávislého školení účastní zástupci státního aparátu i nestátních organizací považujeme za nesmírně důležitý. Jde také o signál toho, že dvě dosud antagonistické sféry jsou poprvé ochotné pracovat alespoň na sdílení společní informační báze. To byl dle naší zkušenosti z minulých let jev z říše snů.

 

Projekt ASPM 2020 je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.


Projekty a kauzy: Protikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost – ASPM 2020

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.