Nemocnice Na Homolce

Publikováno: 4. září 2014

Z textu kontrolní zprávy, který má TI k dispozici, vyplývají zjištění, kvůli nimž je v současné době stíhán bývalý ředitel nemocnice Vladimír Dbalý. Zjištění však míří i na současné vedení, které se sice snažilo nejočividnější nesrovnalosti napravit, přesto však dceřiné společnosti jako Holte Medical, jejichž prostřednictvím nemocnice přichází o značné finanční částky, zcela neodstranilo. Navíc současný ředitel Michal Šetlík nespolupracoval s kontrolory Ministerstva zdravotnictví, takže velká část podkladů zůstala kontrole skryta.

Není možné, aby ředitel podřízené organizace odmítal spolupracovat s kontrolou, kterou provádí zřizovatel této organizace a v podstatě jeho nadřízený. Ještě absurdnější se pak jeví, že si nechal svůj postup podepřít stanoviskem externí advokátní kanceláře.

Související projekty

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe

Každodenní kontakt s občany a jejich problémy umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Vice o projektu

Související novinky