Pokračování kauzy Nemocnice Na Homolce

Publikováno: 18. srpna 2014

TI upozornila na konci července na přetrvávající problémy s dceřinými společnostmi Nemocnice Na Homolce, přes které nemocnice nakupuje zdravotnické vybavení a další služby a přichází tak o značné finanční prostředky.

TI upozornila na tiskové konferenci dne 29. 7. 2014 na přetrvávající problémy s dceřinými společnostmi Nemocnice Na Homolce, přes které nemocnice nakupuje zdravotnické vybavení a další služby a přichází tak o značné finanční prostředky.

Celý systém fungování dceřiných společností a další nesrovnalosti zachytila, popsala a též velmi kritizovala kontrolní zpráva Ministerstva zdravotnictví. Na základě této zprávy pak TI vyzvala otevřeným dopisem ministra zdravotnictví ke zjednání nápravy. Ministerstvo sice dlouhodobě deklaruje zájem dceřiné společnosti zrušit, ale za poslední rok a půl se v tomto ohledu nic nestalo.

TI si je vědoma, že tento krok ke zrušení několika obchodních společností není z právního pohledu jednoduchý, ale zároveň na něm existuje eminentní veřejný zájem. Z tohoto důvodu je potřeba vytvořit veřejný tlak na nemocnici a ministerstvo zdravotnictví, aby tyto snahy byly dotaženy do konce.

Dne 18. srpna odpovědělo ministerstvo zdravotnictví, že činí kroky potřebné k nápravě.

TI bude nadále případ sledovat a zasazovat se o co nejrychlejší a pro pacienty i veřejné rozpočty nejlepší řešení.

Související projekty

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe

Každodenní kontakt s občany a jejich problémy umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Vice o projektu

Související novinky