Milan Eibl

vedoucí analytik

Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, do Transparency nastoupil jako stážista v roce 2013. Od roku 2014 působí jako hlavní analytik. Dlouhodobě se věnuje problematice zneužívání veřejných prostředků a mapování majetkových vztahů tzv. PEPs (politicky exponované osoby). Profesně sleduje trendy v oblasti praní špinavých peněz, online bezpečnosti a OSINT/OSINV (investigace v otevřených zdrojích).

Věnuje se také školícím aktivitám, a to v oblastech střetu zájmů, získávání informací z veřejných zdrojů, identifikace rizik u jednotlivců i firem a přípravy protikorupčních prověrek.

Milana můžete sledovat na jeho Twitteru jako milan_eibl.