Ondřej Cakl

projektový manažer a analytik

ondrej.cakl@transparency.cz

Vystudoval filozofii a bohemistiku na Palackého univerzitě v Olomouci. Pracoval jako nakladatelský redaktor, nezávislý publicista a kurátor umění nových médií.

Dlouhodobě se pohybuje v neziskovém sektoru zejména v oblasti podpory kultury, výzkumu a vývoje nových technologií a rozvoje občanské společnosti (kolektiv Konektiv, dříve sdružení Farcaster, centrum CIANT, kolektiv SCART ad.).

Ondřej pracoval v TI jako projektový manažer od roku 2016 do července 2023. V naší organizaci vedl mezinárodní demokratizační projekty (např. v Bělorusku, Kosovu, Myanmaru aj.) a účastnil se s nimi spojených misí v roli koordinátora a školitele.

Také se zabýval analýzou ne-transparentní masmediální komunikace, a to jak v praxi sociálních sítí, tak dále nad dramaturgií vzdělávacích a advokačních projektů (např. Immune). Koordinoval monitoring předvolebních kampaní pod hlavičkou programu Transparentní volby.

 

Autor těchto publikací

Autor těchto článků

Bojujte proti korupci s námi.