SEtting up Standards for TRAnsparent pre-election campaigns in Kosovo 2018

Publikováno 26. 03. 2018

Proč se věnujeme tomuto projektu

Spolupráce s Kosovským demokratickým institutem (KDI/Transparency International Kosovo) a naší pobočkou se úspěšně rozvíjí už několik let. V minulém roce jsme společně testovali naši metodiku monitoringu předvolebních kampaní na kosovské politické scéně (nejprve během předčasných parlamentních voleb a podruhé během voleb komunálních). Ukázalo se, že přenos metody je velice úspěšný (vedl k ozřejmění rozpočtů největších politických stran). Ale odhalil také jednoznačně, že v mladé kosovské demokracii scházejí standardy transparentnosti politických financí. A k jejich vytvoření a zavedení do politického provozu se zaměřuje naše letošní úsilí.

Co konkrétně děláme

SEtting up Standards for TRAnsparent pre-election campaigns in Kosovo 2018 je společný projekt TI ČR a KDI/TI Kosovo zaměřený na vydefinování, širokou diskusi a propagaci standardů transparentnosti financování. Plán práce počítá se třemi fázemi:

  • formulace standardů a jejich odlišení od praxe a od legislativních požadavků,
  • diskuse standardů s aktéry, jichž se týkají (nevládní organizace monitorující předvolební kampaně, politické strany, voliči),
  • propagace a zvyšování povědomí o standardech.

První fázi jsme spustili pracovní návštěvou v Kosovu 12.-14.3.2018. Na ní zástupci TI ČR společně s kolegy z KDI připravili plán pro postup při vymezování standardů pro dobrou praxi, a zúčastnili se expertního kulatého stolu, na němž si vyměnili zkušenosti se zástupci nevládních organizací, kteří se v Kosovu věnují stejné činnosti jako my: sledování férovosti a legálnosti předvolebních kampaní.

Hlavním úkolem návštěvy byl ale otevřený seminář pro zájemce z nevládek, který je v několika stručných lekcích seznamoval s legislativním pozadím politických financí v Kosovu, s konkrétními výsledky, kterých se o financování politických stran povedlo dosáhnout během voleb v roce 2017 a především s metodami a postupy, které lze aplikovat pro zvýšení občanského dohledu nad věcmi veřejnými.

Co už máme za sebou

Donoři

Projekt je realizován v období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Bojujte proti korupci s námi.