Pavel Uhl

člen Správní rady TI

Samostatným advokátem v Praze, který je volně přidružen k advokátní kanceláři AK RHK, s. r. o. Vykonává generální praxi se specializací na veřejné právo. Spolupracuje s některými neziskovými organizacemi. Pokud mu to čas a jiné okolnosti dovolí, působí nepravidelně v krátkodobých volebních pozorovatelských misích OBSE v zemích bývalého Sovětského svazu. Studoval právo a politologii.

Bojujte proti korupci s námi.