Právní poradna

Kryštof Doležal

asistent

krystof.dolezal@transparency.cz

Kryštof je studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří vztahy jednotlivce a státu spolu s problematikou základních a veřejných subjektivních práv. Zkušenosti má z podnikatelského prostředí a správního soudnictví. Rád cestuje a tráví čas v horách. Mluví anglicky a španělsky. Do Transparency International nastoupil v dubnu 2022.

Autor těchto publikací

Bojujte proti korupci s námi.