Eva Kotlánová

členka Dozorčí rady TI

Je absolventkou Ekonomické fakulty VŠB-TUO, obor Národní hospodářství. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se zabývá tématem korupce, jejím vlivem na dlouhodobý ekonomický růst a další ekonomické veličiny. V současné době působí na Katedře ekonomie a veřejné správy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Bojujte proti korupci s námi.