Ondřej Klofáč

člen Správní rady TI

Je absolventem VŠE v Praze. Od roku 1993 je daňovým poradcem, pracoval 15 let v poradenství, kde pomáhal českým i zahraničním společnostem v oblasti práva, účetnictví, daní, apod., naposledy jako Senior Manager v PricewaterhouseCoopers. Přes 8 let se věnoval moderním technologiím, vedl společnost zabývající se vývojem a prodejem komunikačních systémů pro automobily. Byl dlouholetým členem správní rady Nadace VIA, kde nyní pracuje v Poradním výboru.

Bojujte proti korupci s námi.