Jan Spáčil

předseda Správní rady TI

Jan Spáčil je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Získal také bakalářské vzdělání v oboru daňové poradenství na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně. Na Nottingham Trent University obdržel titul Master of Laws (LL.M.) v oboru Corporate Law. Advokátní zkoušky úspěšně složil v roce 2001. Od roku 2002 je zapsán jako advokát u České advokátní komory, kde je také od roku 2022 členem kontrolní rady.

Profesní kariéru začal v roce 1997 v Coopers & Lybrand. Posléze působil v právním oddělení PricewaterhouseCoopers. V roce 2001 byl jedním ze zakládajících právníků advokátní kanceláře Ambruz & Dark, po spojení s Deloitte Legal se v roce 2016 stal vedoucím partnerem Deloitte Legal, kde působil do srpna 2023. Vedl platformu Deloitte Corporate Governance Centrum v Praze. Aktuálně se věnuje soukromé advokátní praxi, mentoringu a mentálnímu koučování.

Zaměřuje se na otázky správy a řízení společností a související odpovědnosti managementu a společností. Věnuje se též otázkám strukturování rodinného majetku a nastavení rodinných vazeb při správě rodinného majetku. V oblasti mediací se soustředí na mediace v oblasti korporací, fúzí a akvizic a rodinných struktur. Ovládá anglický jazyk.

Jana můžete také sledovat na jeho LinkedIn profilu.

Bojujte proti korupci s námi.