Jan Spáčil

předseda Správní rady TI

Jan Spáčil je partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal a vede platformu Deloitte Corporate Governance Centrum v Praze. Profesní kariéru začal v roce 1997 v Coopers & Lybrand, posléze působil v právním oddělení PricewaterhouseCoopers. V roce 2001 byl jedním ze zakládajících právníků advokátní kanceláře Ambruz & Dark, po spojení s Deloitte Legal se v roce 2016 stal vedoucím partnerem Deloitte Legal.

Získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, absolvoval též bakalářské studium v  oboru daňové poradenství na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně. Na Nottingham Trent University obdržel titul Master of Laws (LL.M.) v oboru Corporate Law. Advokátní zkoušky úspěšně složil v roce 2001, od roku 2002 je zapsán jako advokát u České advokátní komory.

Věnuje se především korporátnímu právu, zaměřuje se na otázky správy a řízení společností, odpovědnost managementu a společností apod. Vede též týmy v rámci komplexních restrukturalizačních a akvizičních projektů.

Bojujte proti korupci s námi.