Fundraising a komunikace

Lucia Vilimovská

specialistka fundraisingu a komunikace

vilimovska@transparency.cz

Studuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK. Do Transparency International nastoupila v březnu 2015 jako stážista v PR a od června 2016 vykonávala asistentskou funkci v rámci komunikace a fundraisingu. Od srpna roku 2017 působí v TI na pozici specialistka komunikace a fundraisingu.

Bojujte proti korupci s námi.