Sanitky pro nemocnice v Moravskoslezském kraji

Vyřešeno Vydáno 24. 02. 2015

Sanitky pro nemocnice v Moravskoslezském kraji - Infografika

Infografika k případu | zdroj: TI

Slezská nemocnice Opava a Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově vypsaly v březnu 2014 dvě totožné zakázky na nákup dvou naprosto stejných sanitních vozidel. Obě zakázky se podle předpokládané hodnoty pohybovaly asi o 350 tis. korun pod hranicí 2 miliónů, tedy v režimu zakázek malého rozsahu. Při sloučení by musel být již použit postup podle zákona, který je přísnější vůči zadavateli, ale dává větší možnost uchazečům podat nabídky nebo se bránit proti nezákonnosti.

Obě zdravotnická zařízení přitom zřizuje Moravskoslezský kraj jako své příspěvkové organizace, vedl je stejný ředitel, administraci zakázek zajišťoval stejný zaměstnanec a například pro zdravotnickou záchrannou službu (jinou příspěvkovou organizaci) zajišťuje nákup přímo kraj. Dle zákona se však jedná o dva zcela samostatné subjekty (nemocnice), které mají např. svá vlastní identifikační čísla, takže mohou zadávat zakázky zvlášť.

Pokud by však pochybení spočívalo jen v tomto, lze uvažovat o lepším nastavení akvizičních mechanismů pro své příspěvkové organizace Moravskoslezským krajem. Zadání zakázky však mělo pokračování.

Obě zakázky byly po podání nabídek bez udání důvodu zrušeny. Následně zadavatel (nyní již jen Slezská nemocnice v Opavě, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov již znovu nezadával) zahájil nové zadávací řízení, přičemž upravil dokumentaci tak, že doplnil pouze maximální délku vozidla (podle zadavatele s ohledem na rozměry parkovacích míst).

Původní vítězný uchazeč, který nabídl nejnižší cenu, se již nemohl do opakovaného řízení přihlásit, jelikož jeho výrobek o 3,9 cm překračoval povolené maximum.

TI spatřuje v postupu Slezské nemocnice v Opavě možnou skrytou diskriminaci a tím porušení základních zásad zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel si již v původním řízení měl být vědom okolností omezujících rozměr vozidla. Navíc v předešlých obdobných zakázkách se požadavek na maximální délku vozidla neobjevil.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dle aktuálního výkladu nemá pravomoc kontrolovat zakázky malého rozsahu, tudíž se TI obrátila pouze dopisem na Radu Moravskoslezského kraje s upozorněním, že se jedná o možnou nezákonnost, které by mělo být do budoucna zabráněno.

Reakce Moravskoslezského kraje je k nalezení zde.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.