Opencard znovu a jinak?

Vyřešeno Vydáno 21. 10. 2016

Magistrát hl. města Prahy (2)

Magistrát hl. města Prahy | zdroj: TI

Nejasná koncepce

Pod pojmem smart city si můžeme představit město, které využívá moderní technologie v různých činnostech a jejich pomocí se snaží zlepšit své vlastní fungování a v důsledku především život svých obyvatel.

Na webových stránkách Smart Prague se dozvíme, že: „Smart Prague je město, které má inteligentní dopravní značení, reagující automaticky na situaci na silnicích. Občan, který má snadný přístup ke službám a aktivně se zapojuje do vytváření svého okolí. Skvěle informovaný návštěvník města, snadno navigovaný pomocí mobilních aplikací. Pasivní budovy, které nezatěžují životní prostředí. Místo podporující kreativní a technologický business a kulturu. Smart Prague je město, ve kterém chceme a budeme žít.“ Velkou propagátorkou této agendy je pak Adriana Krnáčová. Z webu též vyplývá, že v současné době se projekt Smart Prague nachází ve fázi mapování. Dalšími fázemi je určení priorit, návrh opatření a v poslední fázi zahájení pilotních projektů.

Z těchto oficiálních informací lze tedy pochopit, že zatím neexistuje ucelená koncepce, jak bude Praha s agendou smart cities nakládat. O to víc je zarážející, jaké kroky nyní podniká Rada hlavního města Prahy.

 

Paskvil nebo geniální tah?

V úterý 18. října schválila rada Hlavního města Prahy návrh příkazní smlouvy s Operátorem ICT, což je akciová společnost známá především správou projektu Lítačka. Přes vysokou hodnotu smlouvy o ní zastupitelstvo zřejmě vůbec nebude jednat. Zmínka o ní padla na včerejším zasedání pouze v rámci interpelace primátorky, kterou vznesl Ondřej Profant z Pirátské strany. Smlouva tak bude bez většího zájmu nejspíše brzy podepsána.

Při bližším pohledu na smlouvu a další dokumenty přiložené k usnesení rady se nabízí celá řada otázek.

Smlouva se dle jejího znění uzavírá na dobu neurčitou, ale její trvání je ohraničeno koncem roku 2018, pokud nebude uzavřen dodatek (sic!). Rámec fungování je tedy zatím jasný na následující dva roky. Za každý rok dostane Operátor ICT až 300 milionů korun na přípravu projektů a 43 milionů na mzdy svých zaměstnanců. Do konce roku 2016 má pak za 5,5 milionu především budovat své kapacity, navrhnout implementační plán celého procesu, vybrat první projekty a začít s tvorbou projektové a zadávací dokumentace. A to ve chvíli, kdy není ještě ani dokončená fáze mapování. V dalších letech se pak budou realizovat konkrétní projekty.

Kromě toho, že forma příkazní smlouvy je v tomto případě nevhodná a zřejmě se jedná jen o jinak pojmenovanou smlouvu o dílo (či více děl), jsou další konkrétní ustanovení buď právním vtipem jako z oblíbené série komiksů Právnické zkazky, nebo jsou z pohledu dobré praxe ve veřejné správě značně problematická.

 

Čím víc utratíš, tím víc dostaneš

Kromě toho, že město alokuje peníze na konkrétní projekty, mzdy a další náklady, bude ještě náležet Operátorovi ICT odměna ve výši 6,5 % ze všech uznatelných nákladů.

Logicky z toho tedy vyplývá, že Operátor ICT nebude ničím motivován dělat projekty chytré, ale především projekty drahé. Ty mu totiž přinesou největší odměnu.

 

Ruce pryč od vedení

Obchodní vedení akciové společnosti náleží statutárnímu orgánu, což je v tomto případě představenstvo. Rada Hlavního města Prahy může například odvolávat členy představenstva, představenstvo se musí řídit obecnými zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ta ale nemůže v reálném čase zasahovat do toho, jak je společnost vedena.

Tím se zásadně snižuje možnost kontroly a ovlivňování hospodaření s majetkem města. Radě pak zbyde jen role hasiče požárů, které může představenstvo založit.

Představte si, že Operátor ICT vybere jako dodavatele společnost Rittig & Partners, která má za dva miliony korun dodat třístránkový manuál pro práci s mobilními aplikacemi. Rada města nebude mít žádnou legální možnost, jak takovou zakázku zrušit nebo třeba jen donutit svou společnost vybrat jiného dodavatele.

 

Když neplnit, tak minimálně 3 měsíce

Už jen třešinkou na dortu je ustanovení o možné výpovědi smlouvy z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy ze strany Operátora ICT. Tu může hlavní město sice podat, ale výpovědní doba činí tři měsíce. To se dá přirovnat k situaci, kdy přijdete do restaurace, objednáte si jídlo, čekáte tři měsíce a až pak máte dovoleno odejít.

 

Sečteno a podtrženo

Kromě toho, že smart cities jsou postavené na spolupráci, komunikaci a sdílení dat, takže nesystémové vyvedení do společnosti mimo strukturu magistrátu nedává smysl, tak především tu Hlavní město Praha celkem bez povšimnutí připravuje stamilionový projekt, který má v tuto chvíli nakročeno k tomu, že může skončit podobným fiaskem jako jeho známější předchůdci Praha olympijská nebo Opencard, protože, jak uvádí Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2546 ze dne 18. 10. 2016: „Projekt Lítačka je dnes de facto největším pražským Smart Cities projektem.“

 

Kontakt pro média

Petr Leyer

vedoucí Právní poradny TI

E-mail: leyer@transparency.cz

 

Ke stažení

Tisková zpráva

Příkazní smlouva o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu smart cities

 

Podívejte se, jak o tiskové zprávě informují média:

Euro.cz – Příprava smart city může Prahu ročně stát 300 milionů 

E15.cz – Transparency kritizuje svou bývalou šéfku Krnáčovou: Praha dá za přípravu projektů smart city až 300 milionů ročně

Blesk.cz – Příprava projektů smart city může Prahu stát až 300 milionů ročně

Deník.cz – Příprava projektů smart city může Prahu stát až 300 milionů ročně

 

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.