Petr Leyer

právník

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. První zkušenosti získal ve státní správě v oblasti legislativy. V právní poradně TI pracuje od srpna 2010. V letech 2013-2014 byl členem Protikorupční komise Rady Libereckého kraje. V současné době se pracovně věnuje také compliance v soukromém sektoru a je členem pracovních komisí Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

V TI se Petr kromě právního poradenství podílí na zahraničních projektech v Evropě i jinde po světě, které se tématicky týkají whistleblowingu, práva na informace, střetu zájmů nebo veřejných zakázek. Ve stejných oblastech se také věnuje školení, nejvíce se ovšem zaměřuje na analyzování a vytváření interních protikorupčních mechanismů v soukromých společnostech i ve veřejné správě. Je spoluautorem studie o možných funkcích centra pro whistleblowery.

Rozhovor s Petrem o korupci a whistleblowingu si můžete přečíst zde, nebo ho můžete sledovat na jeho Twitteru jako @LeyerPetr.