„My hrajeme fér!“

Vyřešeno Vydáno 06. 08. 2015

ŠIK CZ Facebook

ŠIK CZ s. r. o. | zdroj: Facebook

Jedná se o business model hodný veřejné pozornosti, neboť společnost ŠIK v rámci své činnosti uzavírá smlouvy se základními a středními školami, jichž je v současné době více než 400[1], kdy na základě těchto smluv školám poskytuje televizory, které instaluje na frekventovaná místa školních chodeb, přičemž na těchto televizních obrazovkách v době školních přestávek vysílá prostřednictvím internetu video spoty. Tyto video spoty by měly, dle vlastních slov společnosti ŠIK, sloužit k podpoře prevence společensky nežádoucích jevů a zvyšování gramotnosti mladé generace[2].

Přestože programová skladba kanálu obsahuje rubriky finanční gramotnosti, rizik šikany, protikorupční, environmentální, dopravní, zdravotní a jiné výchovy, lze po zhlédnutí některých spotů i bez pedagogického vzdělání kvantifikovat reálný dopad na studenty mizivou hodnotou. Výše uvedené lze konstatovat z následujících důvodů.

Kvalita grafického zpracování a jakost produktů lze označit za extrémně nízkou, obecně proto u žáků, studentů, ale i dospělých vyvolává spíše úsměv, neboť valná většina mladé generace by byla schopna videa vytvořit ve vyšší kvalitě.

Jako mnohem závažnější skutečnost však lze vnímat obsah některých z těchto video spotů, které namísto prevence nežádoucích jevů a zvyšování gramotnosti, evokují svým obsahem spíše reklamní sdělení. Přestože je zde patrná povrchní snaha o informativní a edukativní sdělení, které by mělo podporovat rozhled a zájem dětí, při důkladnějším pozorování nepochybně sílí dojem, že se jedná o reklamu. Proto přistoupila TI k podání podnětu příslušnému krajskému živnostenskému úřadu, aby prověřil, zda se společnost ŠIK nedopouští správního deliktu šíření skryté reklamy, která je zákonem o regulaci reklamy zakázaná.

 

Nakupuj v pohodě: Obchod. | zdroj: YouTube

Spoty týkající se korupce, jakožto části, kterou může právní poradna TI hodnotit i z odborného hlediska, poskytují školometský popis korupce včetně jejího dělení na korupci malou a velkou a nabádají k jejímu oznamování orgánům činným v trestním řízení. Videa nikterak neilustrují šíři problematiky, nepřibližují studentům situace, s nimiž by se mohli v blízké budoucnosti reálně setkat, nevykreslují konkrétní dopady, které by mohly negativně ovlivnit osobní sféru žáků, neupozorňují na rizika, které by jim mohla hrozit ani nenabízí způsoby, jak tyto eliminovat. Žáci ani studenti tak nezískávají ani znalosti ani dovednosti, které by jim mohly být ku prospěchu, nýbrž pouze nic neříkající sdělení o tom, že je korupce (pravděpodobně) špatná. Žáci a studenti tak setrvávají v momentě, kdy jejich názor na korupční problematiku je značně zkreslený a neobjektivní, protože jej zpravidla utvořily pouze mediálně známé kauzy, u nichž byla jen málokdy vyvozena individuální odpovědnost konkrétních aktérů.

 

My hrajeme fér! Korupce. | zdroj: YouTube

Školská zařízení přitom za video spoty hradí nemalé částky, kdy se z průzkumu právní poradny TI ukázalo, že tyto nejsou jednotné a pohybují se v širokém spektru od sedmi do devadesáti tří tisíc korun bez DPH za 10 let, kdy plnění z uzavřených smluv byla takřka stejná. Smlouvy přitom jednoznačně svědčí ve prospěch společnosti ŠIK, s.r.o., jednak v ohledu na možnosti výpovědi smlouvy, splátkový kalendář, ustanovení o mlčenlivosti, smluvní období, rozhodčí doložku atp.

Nad praktikami společnosti ŠIK vyvstávají rovněž otázky ohledně záštit ministerstev a odborných institucí nad společností i jednotlivými spoty, kterými společnost disponovala okamžitě od svého vzniku (rok 2007) kontinuálně až do dnešní doby. Druhou mnohem závažnější otázku pak představuje vlastnická struktura společnosti, která může indikovat profil ready-made společnosti s vazbami na holding společnosti NATLAND, mediálně spojované s podnikatelem Romanem Janouškem. Rovněž záporný kapitál společnosti vykazovaný přes navyšované cizí zdroje nemusí korespondovat s aktivy společnosti a mohou indikovat vyvádění finančních prostředků mimo společnost.

Závěrem TI vznesla prostřednictvím médií apel na smluvní protistrany tedy na základní a střední školy (či jejich zřizovatele), aby zvážily své budoucí setrvání ve smluvním vztahu a vynakládané finanční prostředky investovaly do hodnotnějších a smysluplnějších činností.

 

[1] Pokrytí projektu ŠIK [online]. [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: http://www.sikcz.cz/index/url/pokryti-projektu 

[2] O projektu. Školní informační kanál. [online]. [cit. 2015-07-08]. Dostupné z: http://www.sikcz.cz/article/id/32

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.