Dolní Poohří v ohrožení

Probíhá Vydáno 06. 08. 2015

Proces změny územního plánu nebývá vždy jednoduchý a právní poradna TI se s ním zpravidla setkává v souvislosti se střetem zájmů na straně zastupitelů v případě, že od obce před změnou pořídili sami nebo jejich rodinní příslušníci obecní pozemky, jež změna územního plánu následně zhodnotila.

Dolní Poohří

Dolní Poohří | zdroj: Google Maps

V tomto případě se však jednalo o změnu, v níž se zároveň angažuje jednak Inspekce životního prostředí a jednak Ministerstvo životního prostředí a to z toho důvodu, že návrh změny územního plánu obsahoval rozšíření podnikatelské zóny více než trojnásobně bez korektivu výšky zástavby, to vše uvnitř hranic přírodního parku Dolní Poohří, které je z krajinářského hlediska velmi cenné. Tato podoba územního plánu byla zároveň v rozporu se zásadami územního rozvoje, jakožto krajskou územně plánovací dokumentací, s níž musí být vždy v souladu. Územní plán dále vykazoval předimenzované plochy určené k bydlení, jež realitní kancelář z části vlastněná panem Kühnem (více v článku na zpravodajském serveru iDNES.cz) odkoupila od obce. Zvláštností bylo, že realitní kancelář vznikla zápisem v obchodním rejstříku pouhé tři dny předtím, nežli zastupitelstvo odhlasovalo prodej nemovitého majetku.

V kauze se TI angažovala především po stránce zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy pro klienta od obce získala dokumentaci ohledně prodeje obecních nemovitostí (zveřejněný záměr, přijatá usnesení, zápisy z jednání příslušných orgánů, uzavřené kupní smlouvy), záměru na vytvoření podnikatelské zóny (usnesení, zápisy z jednání, žádost investora) a od Městského úřadu Roudnice nad Labem jakožto pořizovatele územního plánu jeho pokyny, připomínky, námitky a vyjádření dotčených orgánů.

Klient s poskytnutou dokumentací dále pracuje a průběžně s právní poradnou TI konzultuje své kroky a vývoj celé kauzy.


Projekty a kauzy: „My hrajeme fér!“ Včely a včelaři na úbytě – whistleblowing v neziskovém sektoru

Štítky: Mapování korupce , Hospodárnost veřejných rozpočtů

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.