Kauza referenda v Zubří

Vyřešeno Vydáno 14. 12. 2017

Infografika | zdroj: TI

V kostce

Na začátku celého případu stojí záměr města Zubří vystavět na svém území multifunkční areál, ve kterém měl být například krytý bazén, wellness centrum, bufet, dětský koutek, kuželna a jiné zázemí pro rekreační aktivity. Občané obce se však proti tomuto záměru postavili a chtěli, aby bylo vyhlášeno místní referendum. Přes mnohé překážky ze strany vedení města se podařilo prostřednictvím nejvyššího správního soudu vyhlásit v Zubří místní referendum, jehož výsledky však byly brzy zneplatněny.

Další referendum pak bylo vyhlášeno na 12. – 13. ledna 2018 společně s prezidentskými volbami. Přestože se v platném referendu občané vyjádřili proti výstavbě, město Zubří schválilo úvěrovou smlouvu na projekt „Multifunkční areál Zubří – krytý bazén pro školy a veřejnost…“ a to i přes otevřený dopis TI, který vyzýval k respektování výsledku referenda.

TI analyzovala vývoj kauzy, od počátečního záměru postavit multifunkční areál přes snahy občanů toto rozhodnutí zvrátit. Přípravný výbor nejprve čelil obstrukci ze strany zastupitelstva, které nechtělo vyhlásit místní referendum z důvodu příliš obecného znění otázky („Jste pro krytý bazén v Zubří?“). Referendum nakonec vyhlásil až Nejvyšší správní soud. V rámci příprav a konání místního referenda se pak potýkal přípravný výbor s dalším obstrukčním jednáním ze strany vedení města, které poskytovalo prostor k vyjádření pouze zastáncům realizace multifunkčního areálu. Pro tento jednostranný přístup a zejména pro následné porušení zákona při vyhodnocování neplatných hlasů bylo nakonec hlasování v místním referendu zneplatněno, tentokrát u Krajského soudu v Ostravě, který v rámci přezkumu postupu jednotlivých komisí zjistil hned několik závažných pochybení (špatné vyhodnocení neplatných hlasů, nedostatečné zapečetění dokumentů). Zastupitelstvo v Zubří pak rozhodlo o vyhlášení nového referenda na 12. – 13. 1. 2018 (současně s prezidentskými volbami). Přestože přišel dostatek hlasujících, kteří jednoznačně řekli „NE“ výstavbě krytého bazénu, zastupitelstvo na svém jednání 8. 2. 2018 schválilo úvěrovou smlouvu na projekt „Multifunkční areál Zubří – krytý bazén pro školy a veřejnost“ a to i přes otevřený dopis, který TI zaslala zastupitelům města a v němž je vyzvala k respektování výsledků referenda, které je platné a závazné.

Město Zubří na základě výsledků referenda začalo realizovat úspornější variantu a ušetřené prostředky bude investovat do jiných pro občany potřebných projektů.

03/16

Začátek petiční akce požadující ustoupení od plánované výstavby multifunkčního areálu.

10/17

Konání místního referenda.

12/17

Výsledky referenda podle usnesení soudu nejsou platné.

01/18

Opakované konání místního referenda.

02/18

TI v otevřeném dopise vyzývá zastupitele města Zubří, aby respektovali výsledek referenda.

02/18

Zastupitelstvo schvaluje úvěrovou smlouvu na projekt „Multifunkční areál Zubří – krytý bazén pro školy a veřejnost…“.

Na začátku celého případu stojí záměr města Zubří vystavět na svém území multifunkční areál, ve kterém měl být například krytý bazén, wellness centrum, bufet, dětský koutek, kuželna a jiné zázemí pro rekreační aktivity. Občané obce se však proti tomuto záměru postavili a chtěli, aby bylo vyhlášeno místní referendum, které mělo rozhodovat o velmi jednoduché otázce: „Jste pro krytý bazén ve městě Zubří?“.

Nejprve čelil přípravný výbor obstrukci ze strany zastupitelstva, které nechtělo vyhlásit místní referendum z důvodu příliš obecné otázky („Jste pro krytý bazén v Zubří?“). Referendum nakonec vyhlásil až Nejvyšší správní soud. V rámci příprav a konání místního referenda pak čelil přípravný výbor dalšímu obstrukčnímu jednání ze strany vedení města, které poskytovalo prostor pouze zastáncům realizace multifunkčního areálu. Pro tento jednostranný přístup a zejména pro následné porušení zákona při vyhodnocování neplatných hlasů bylo nakonec hlasování v místním referendu zneplatněno, tentokrát u Krajského soudu v Ostravě, který v rámci přezkumu postupu jednotlivých komisí zjistil hned několik závažných pochybení (špatné vyhodnocení neplatných hlasů, nedostatečné zapečetění dokumentů).

Následně krajský soud výsledky hlasování na základě návrhu přípravného výboru zrušil, a to pro výše zmíněné porušení zákona. Zároveň soud upozornil, že vedení města postupovalo nelegálně, když neposkytlo přípravnému výboru totožné prostory pro uveřejnění podkladů k plánované realizaci, jako názorovým oponentům. Zastupitelstvo v Zubří poté rozhodovalo o tom, jestli místní referendum znovu vyhlásí či nikoli. Zákon neumožňuje v případě, že dojde ke zneplatnění hlasování v místním referendu, vyhlásit automaticky místní referendum přímo soudem.

Mohlo by se zdát, že vše dobře dopadlo, protože opakované referendum bylo vyhlášeno na 12. – 13. ledna 2018 společně s prezidentskými volbami. Přišel dostatek hlasujících, kteří jednoznačně řekli „NE“ výstavbě krytého bazénu. Zastupitelstvo však 8. 2.  na svém jednání schválilo úvěrovou smlouvu na projekt „Multifunkční areál Zubří – krytý bazén pro školy a veřejnost…“ a to i přes otevřený dopis TI, která vyzvala zastupitele k respektování výsledků referenda, které je platné a závazné.

Město Zubří na základě výsledků referenda začalo realizovat úspornější variantu a ušetřené prostředky bude investovat do jiných pro občany potřebných projektů.

Štítky: Referenda

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

02/18

Zastupitelstvo schvaluje úvěrovou smlouvu na projekt „Multifunkční areál Zubří – krytý bazén pro školy a veřejnost…“.

02/18

TI v otevřeném dopise vyzývá zastupitele města Zubří, aby respektovali výsledek referenda.

01/18

Opakované konání místního referenda.

12/17

Výsledky referenda podle usnesení soudu nejsou platné.

10/17

Konání místního referenda.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.