Výsledky referenda, které prošlo o jeden hlas, jsou neplatné

Vydáno 14. 12. 2017

O průběhu a obstrukcích, kterým čelil přípravný výbor místního referenda v Zubří vyhlášeného až Nejvyšším správním soudem, jsme již informovali v naší novince z 24. listopadu, kterou naleznete níže.

Infografika | zdroj: TI

Nakonec však sám přípravný výbor podal v důsledku dalších obstrukcí města návrh na vyslovení neplatnosti referenda, a to ke Krajskému soudu v Ostravě. Soud prohlásil hlasování konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017 o otázce „Jste pro krytý bazén v Zubří?“ za neplatné.

Jelikož se jednalo o referendum, ve kterém byl přijat výsledek nejtěsnějším možným rozdílem a jelikož se přípravný výbor domníval, že došlo v průběhu příprav referenda a zejména v průběhu sčítání hlasů k takovým pochybením, která mohla mít vliv na celé výsledky hlasování, obrátil se přípravný výbor na Krajský soud v Ostravě s návrhem na prohlášení neplatnosti hlasování.  Přípravný výbor upozornil na celou řadu jak procesních pochybení (týkající se jmenování či proškolení členů komise), tak na nesrovnalosti při vyhodnocování neplatných hlasů (významné rozdíly vyhodnocených neplatných hlasů mezi jednotlivými okrsky).

Řadu pochybností a pochybení na straně města soud sice vyvrátil, ale stěžejní pochybení, které se týkalo sčítání hlasů a následného zapečetění obálek a hlasovacích lístků, potvrdil. Soud přistoupil, obdobně jako Nejvyšší správní soud v otázce špatného sčítání preferenčních hlasů pro kandidáty ODS ve Středočeském kraji, k přepočítání nejprve neplatných hlasů, a následně ke kontrole všech odevzdaných hlasovacích lístků. Je třeba uvést, že k přepočítání hlasů soudem může dojít jen při existenci zvlášť významné indicie, způsobilé vyvolat pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku.

Tyto indicie spočívaly zejména v nepoměrném rozdílu mezi vyhodnocením neplatných hlasů v jednotlivých komisích (např. v jednom okrsku bylo shledáno neplatných 31 hlasů, oproti tomu v jiném okrsku nebyl neplatný ani jeden hlas, i přesto, že sociální skladba obyvatel je totožná). A jak uvedl soud: „V posuzované věci byl výsledek hlasování natolik vyrovnaný, že o výsledku referenda rozhodl jediný hlas. Nesprávné vyhodnocení byť jediného z vyřazených hlasovacích lístků tak mohlo vést ke zcela jinému výsledku referenda.“

 

Krajský soud však odhalil velké množství nesrovnalostí

Původní výsledky v hlasování v místním referendu byly v poměru 1240 hlasů pro odpověď ANO ku 1239 odevzdaných hlasů pro odpověď NE. Oproti tomu soud dospěl k číslům 1252 hlasů pro odpověď ANO a 1252 hlasů pro odpověď ne. Krajský soud však odhalil velké množství nesrovnalostí při evidenci jednotlivých hlasů v jedné z komisí, která měla nejen špatně zapečetěné obálky, ze kterých tak nebylo průkazné, jestli s odevzdanými hlasy někdo dodatečně nemanipuloval. Navíc odevzdané sčítací protokoly dotčené komise neobsahovaly podpisy všech pěti členů komise, ale pouze dvou členů a absence dalších podpisů nebyla odůvodněna. Zvýšilo se tak podezření na možnou dodatečnou manipulaci s odevzdanými hlasy.

Vzhledem k tomu, že byly prokázány chyby při sčítání hlasů, kde výsledek mohl být ovlivněn i jediným hlasem, a vzhledem k tomu, že není možné bez pochyb prokázat skutečný stav hlasování o krytém bazénu v Zubří, musel soud přistoupit ke zrušení celého hlasování.

Nyní bude zastupitelstvo rozhodovat o novém termínu pro konání místního referenda a je otázkou, jestli se má přípravný výbor připravit na další obstrukce, anebo jestli bude zastupitelstvo postupovat již v souladu s rozhodovací praxí soudů, která se bezprostředně tohoto místního referenda týká. To, že přípravný výbor čelil významným obstrukcím a nezákonnému postupu ze strany města je zřejmé i z části usnesení krajského soudu, ve kterém se soud zabýval kampaní související s místním referendem a poskytnutím obecních prostor pro prezentaci jednotlivých názorů. Doslova krajský soud uvedl, že „v posuzované věci došlo porušením rovnosti při vedení kampaně k nezákonnosti, která mohla mít za popsaných okolností vliv na výsledek hlasování.“

Tým právní poradny bude i nadále vývoj v kauze sledovat a je připraven poskytnout přípravnému výboru další právní poradenství, kterým pomůže nejen přípravnému výboru ale i místním občanům prosadit jejich práva dle zákona.


Projekty a kauzy: Kauza referenda v Zubří

Štítky: Referenda

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

02/18

Zastupitelstvo schvaluje úvěrovou smlouvu na projekt „Multifunkční areál Zubří – krytý bazén pro školy a veřejnost…“.

02/18

TI v otevřeném dopise vyzývá zastupitele města Zubří, aby respektovali výsledek referenda.

01/18

Opakované konání místního referenda.

12/17

Výsledky referenda podle usnesení soudu nejsou platné.

10/17

Konání místního referenda.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.