Jak nakonec dopadne nejtěsnější referendum v historii České republiky?

Vydáno 24. 11. 2017

Na začátku celého případu stojí záměr města Zubří vystavět na svém území multifunkční areál, ve kterém by byl např. krytý bazén, wellness centrum, bufet, dětský koutek, kuželna a jiné zázemí pro rekreační aktivity. Občané obce se však proti tomuto záměru postavili a chtěli, aby bylo vyhlášeno místní referendum, které mělo rozhodovat o velmi jednoduché otázce: „Jste pro krytý bazén ve městě Zubří?“.

Infografika | zdroj: TI

Zastupitelstvo města však na svém 16. zasedání v červnu 2017 odmítlo místní referendum vyhlásit, i přesto že se přípravnému výboru podařilo zajistit dostatečný počet podpisů občanů obce, a to s poukazem na „nejednoznačnost položené otázky“.

Přípravný výbor se proto neváhal obrátit na Krajský soud v Ostravě s požadavkem, aby bylo místní referendum vyhlášeno. U tohoto soudu ještě přípravný výbor neuspěl a musel podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který uznal námitky přípravného výboru a místní referendum vyhlásil s termínem voleb do Poslanecké sněmovny ČR, tedy na 20. – 21. října 2017.

K referendu dorazilo 2 551 voličů, z toho 1240 občanů se vyslovilo pro ANO, 1239 voličů pro NE a 72 hlasů bylo vyhodnoceno jako neplatných. Výsledek referenda tak byl závazný o jediný hlas.

Protože mají členové přípravného výboru za to, že došlo k nezákonnému ovlivnění výsledku hlasování, podali návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ke Krajskému soudu v Ostravě. Nezákonné ovlivnění mělo spočívat v jednostranné podpoře ze strany starosty, který umožnil uveřejnění pouze těch materiálů, které propagovaly výstavbu multifunkčního areálu, nikoli i materiálů, které byly k dané výstavbě kritické.

Právní poradna TI je po celou dobu příprav i realizace místního referenda v kontaktu s přípravným výborem, a poskytuje přípravnému výboru právní konzultace.


Projekty a kauzy: Kauza referenda v Zubří

Štítky: Referenda

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

02/18

Zastupitelstvo schvaluje úvěrovou smlouvu na projekt „Multifunkční areál Zubří – krytý bazén pro školy a veřejnost…“.

02/18

TI v otevřeném dopise vyzývá zastupitele města Zubří, aby respektovali výsledek referenda.

01/18

Opakované konání místního referenda.

12/17

Výsledky referenda podle usnesení soudu nejsou platné.

10/17

Konání místního referenda.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.