Jak nakonec dopadne nejtěsnější referendum v historii České republiky?

Publikováno: 24. listopadu 2017

Na začátku celého případu stojí záměr města Zubří vystavět na svém území multifunkční areál, ve kterém by byl např. krytý bazén, wellness centrum, bufet, dětský koutek, kuželna a jiné zázemí pro rekreační aktivity. Občané obce se však proti tomuto záměru postavili a chtěli, aby bylo vyhlášeno místní referendum, které mělo rozhodovat o velmi jednoduché otázce: „Jste pro krytý bazén ve městě Zubří?“.

Infografika | zdroj: TI

Zastupitelstvo města však na svém 16. zasedání v červnu 2017 odmítlo místní referendum vyhlásit, i přesto že se přípravnému výboru podařilo zajistit dostatečný počet podpisů občanů obce, a to s poukazem na „nejednoznačnost položené otázky“.

Přípravný výbor se proto neváhal obrátit na Krajský soud v Ostravě s požadavkem, aby bylo místní referendum vyhlášeno. U tohoto soudu ještě přípravný výbor neuspěl a musel podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který uznal námitky přípravného výboru a místní referendum vyhlásil s termínem voleb do Poslanecké sněmovny ČR, tedy na 20. – 21. října 2017.

K referendu dorazilo 2 551 voličů, z toho 1240 občanů se vyslovilo pro ANO, 1239 voličů pro NE a 72 hlasů bylo vyhodnoceno jako neplatných. Výsledek referenda tak byl závazný o jediný hlas.

Protože mají členové přípravného výboru za to, že došlo k nezákonnému ovlivnění výsledku hlasování, podali návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ke Krajskému soudu v Ostravě. Nezákonné ovlivnění mělo spočívat v jednostranné podpoře ze strany starosty, který umožnil uveřejnění pouze těch materiálů, které propagovaly výstavbu multifunkčního areálu, nikoli i materiálů, které byly k dané výstavbě kritické.

Právní poradna TI je po celou dobu příprav i realizace místního referenda v kontaktu s přípravným výborem, a poskytuje přípravnému výboru právní konzultace.

K referendu dorazilo 2 551 voličů, z toho 1240 občanů se vyslovilo pro ANO, 1239 voličů pro NE a 72 hlasů bylo vyhodnoceno jako neplatných. Výsledek referenda tak byl závazný o jediný hlas.

Související publikace