Business Integrity Forum: „Důvěra je nejdůležitější složkou pro efektivní fungování mechanismů v oblastech whistleblowingu a compliance“

Vydáno 24. 10. 2019

Protikorupční nevládní organizace Transparency International ČR (TI ČR) ve spolupráci s poradenskou společností EY Česká republika uspořádaly ve čtvrtek 17. října 2019 v krásných prostorách Hubhub konferenci Business Integrity Forum (BIF). První ročník se tematicky zaměřil na whistleblowing a compliance.

 

Business Integrity Forum | zdroj: TI

Načasování BIF nemohlo být příhodnější vzhledem k aktuálnímu legislativnímu vývoji v Evropské unii. Evropský parlament a Evropská rada se v březnu tohoto roku dohodly na zásadním legislativním návrhu, který pomůže chránit whistleblowery (oznamovatele protiprávního jednání).

V říjnu Evropská komise přijala směrnici na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání a Česku tak začala běžet dvouletá lhůta pro národní implementaci zákona.

S tím, že nová legislativa nebude jediným tématem konference, seznámil v rámci úvodního slova hosty David Ondráčka, ředitel TI ČR a člen globální Správní rady Transparency International (TI). Vyzdvihl dlouholetou globální zkušenost TI v oblasti ochrany oznamovatelů a práci s whistleblowery, kteří otevřeli celou řadu zásadních kauz nejen ve světě, ale i v Česku.

Zaměstnanci musí vědět, že zásady fungují

BIF: Jermyn Brooks – Ochrana whistleblowerů | zdroj: TI

Na mezinárodní  aspekt v oblasti whistleblowingu a dodržování pravidel se zaměřil Jermyn Brooks, člen mezinárodního představenstva TI a expert na oblast compliance.

Ve své prezentaci upozornil, že je třeba dodržovat jasné obchodní zásady boje proti úplatkářství, a to tak, že firmy musí poskytovat jasné pokyny pro dodržování pravidel.

„Obzvlášt důležité je, aby jednotlivé nástroje implementovaly nejen soukromé společnosti, ale i státní,“ zdůraznil.

„Nedílnou součástí celého procesu je budování důvěry mezi zaměstnanci a institucí a vytvoření silného interního mechanismu pro komunikaci a oznamování nekalostí s jasně nastavenou zpětnou vazbou,“ dodal expert TI.

Pro whistleblowera je nejdůležitější vědět, že není sám

Andrea Franzoso hovoří prostřednictvím videa s hosty Business Integrity Forum | zdroj: TI

Na Jermyna navázal přes videohovor Andrea Franzoso, italský whistleblower a autor knihy „Il Disobbediente“ (Neposlušný), který upozornil na nekalosti, ke kterým došlo ve společnosti Ferrovie Nord Milano, kde pracoval.

Andrea se rozhodl jít nejprve cestou oznámení v rámci interního firemního hlášení, setkal se ale s řadou překážek. Když na něj začal být vyvíjen nátlak, aby vlastní oznámení upravil, rozhodl se podklady sdílet s italskými bezpečnostními složkami.

Případ začalo vyšetřovat státní zastupitelství v Miláně a vedlo k rezignaci tehdejšího prezidenta společnosti.

„Na jedné straně jsem si uvědomoval, že pokud promluvím, můžu za to nést následky a ztratit svou kariéru. Na straně druhé však stála má integrita a tu jsem ztratit nemohl,“ vysvětlil publiku BIF Andrea Franzoso.

„Lidé z Transparency International mě výrazně podporovali – pomohli můj příběh medializovat a poskytli mi právní pomoc. Nejdůležitější však bylo, že po celou dobu stáli na mé straně a nemusel jsem tuto zkušenost absolvovat sám,“ uvedl závěrem.

Jaké jsou praktické zkušenosti s whistleblowery ve firmách?

BIF: Magdalena Dobišová – Etika a transparentnost | zdroj: TI
Druhá část BIF byla zaměřena na zkušenosti s oznamovateli protiprávního jednání ve firmách. Diskuzní panel otevřela otázkou moderátorka Zuzana Tvarůžková: „Co je nejdůležitější složkou v oblasti efektivní ochrany whistleblowerů?“

„Klíčové je zvolit správné nástroje a komunikaci, které u whistleblowerů ve firmách podpoří důvěru,“ vysvětlila Tereza Kubínová, která v EY zaštiťuje platformu Ethics and Compliance Officers Club.

„Pokud nastavíte ve firmě správnou komunikaci, tak se relevance podnětů od whistleblowerů zvyšuje a zároveň jejich počet klesá,“ doplnil Petr Leyer, právník TI ČR.

Význam důvěry vyzdvihl také Ivan Skaloš, compliance officer zastupující firmu T-Mobile, který doplnil: „Struktura společnosti musí umožňovat vyšetřovateli celoplošnou nezávislost a objektivní přístup ke všem zaměstnancům.“

V otázce kompetencí doplnila mezinárodní pohled Magdalena Dobišová, vedoucí úseku etiky, diverzity a inkluze Skanska ČR, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

„Nejdůležitějším aspektem naší práce je důvěra. Současně je však potřebné, abychom nastavili jasné hranice kompetencí etických komisí – jejich úlohou je vyšetřovat, ne rozhodovat o následcích samotného šetření.“

Co můžeme čekat od evropské směrnice o ochraně whistleblowerů?

Echo – Může náš hlas zarezonovat? Business Integrity Forum | zdroj: TI

České republice začaly v říjnu tohoto roku běžet stopky, které měří dvouletou lhůtu pro implementaci evropské směrnice do české legislativy. Tento fakt byl středobodem závěrečného diskuzního panelu.

„Množství menších podniků nebo zastupitelů odborů pokládá novou směrnici za další z projevů byrokratizace. Naším hlavním dilematem tedy je, jestli představit jednoduchý zákon se širší podporou zákonodárců a veřejnosti, nebo komplexnější návrh, který však může být odmítnutý,” vysvětlil na úvod Dalibor Fadrný vedoucí Oddělení boje proti korupci z Ministerstva spravedlnosti ČR.

Na něj navázal Radim Bureš, manažer oddělení investigativních služeb a řešení sporů EY: „Je důležité si uvědomit, že evropská směrnice o ochraně whistleblowerů pomáhá firmám samotným. Podle mezinárodních výzkumů se cca 5 % obratu firem ztrácí díky podvodům. Podporou whistleblowerů se může toto procento zmenšit.“

Vztah široké veřejnosti k oznamovatelům protiprávního jednání otevřel Pavel Nechala z advokátní kanceláře Nechala & Co.: „Pro společnost je whistleblowing okrajovým tématem. Nová evropská směrnice ho pomáhá dostat do popředí. Je na nás, jestli vytvoříme prostředí, které není vůči whistleblowerům lhostejné.“

„Teď je šance zaměřit se také na konkrétní příklady, proč je whistleblowing pozitivní cestou, jak bojovat s nepravostmi,” doplnil David Ondráčka.

Značný podíl na úspěšném přijetí evropské směrnice na ochranu whistleblowerů má právě síť Transparency International v čele s bruselskou pobočkou, která se věnovala i efektivnímu lobbingu. Pro TI je whistleblowing dlouhodobě stěžejní téma, a proto bude i nadále aktivně vstupovat do debaty o podobě směrnice v Česku.

Business Integrity Forum

Business Integrity Forum | zdroj: TI

Transparency International věříme, že sdílení lokálních a mezinárodních zkušeností je klíčem k posílení integrity a transparentnosti. Proto BIF spojuje zástupce z řad regionálních, národních a globálních společností, které usilují o nejvyšší protikorupční a etické standardy v rámci podnikání.

Naším cílem je otevírat debatu nad aktuálními tématy v protikorupční oblasti, souvisejícími trendy a společně představit nejlepší postupy a konkrétní praxi. To vše díky předním expertů z businessu, státní správy i neziskového sektoru.

Hosté BIF získávají výjimečný osobní přehled o vznikajících trendech, osvědčených postupech a inovativních praktických řešeních, které mohou uplatnit v rámci jejich společností.


Štítky: Whistleblowing

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.