Evropská unie se domluvila na průlomovém legislativním opatření na ochranu whistleblowerů

Vydáno 12. 03. 2019

Dnes ráno se Evropský parlament (EP) a Evropská rada (ER) dohodly na zásadním legislativním návrhu, který pomůže chránit whistleblowery (oznamovatele) napříč celou Evropskou unií (EU).

Budova Evropského parlamentu v Bruselu | zdroj: TI

Navrhovaná Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie poskytne mnohem větší ochranu jednotlivcům, kteří se např. setkají s korupcí nebo nekalostmi na pracovišti a rozhodnou se je řešit. Návrh cílí také na zaměstnavatele, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru, kterým poskytne větší právní jistotu týkající se jejich práv a povinností. 

„Dnešek je historickým dnem pro všechny, kdo chtějí odhalovat korupci a nepravosti,“ říká Nick Aiossa, senior policy officer z bruselské pobočky Transparency International EU a dodává: „Whistlebloweři v rámci EU, jako např. Howard Wilkinson, který upozornil na nekalosti v Danske Bank, čelili příliš dlouho odvetným opatřením za to, že se rozhodli mluvit. Jedná se o opravdový úspěch, protože jednání mezi evropskými institucemi vedla ke zdárnému a pozitivnímu konci.“ 

V následujících týdnech a měsících bude muset Evropská rada i Evropský parlament předběžnou dohodu na ochranu whistleblowerů schválit. Poté bude následovat implementace do vnitrostátních právních předpisů členských států EU. Přestože se tato směrnice vztahuje pouze na ochranu při oznámení porušení unijního práva, jedná se o jednoznačnou příležitost pro členské státy, kterou by měly využít k vytvoření vnitrostátních právních předpisů s působností širší, tedy i na porušení národních předpisů nebo interních pravidel zaměstnavatelů.

Návrh Směrnice poskytuje pevný základ pro ochranu potenciálních oznamovatelů podle práva EU. Jedná se o velmi potřebnou harmonizaci. Členské země osmadvacítky přistupují k ochraně whistleblowerů různými cestami. Irsko nebo Slovensko mají již déle přijaté zákony na jejich ochranu, ale např. Kypr či Česko nemají prakticky žádné právní předpisy. Nyní také čekáme na vydání předběžného textu Směrnice, abychom ho mohli podrobněji zanalyzovat.

„EU se rozhodla správně. V Transparency vítáme, že vznikne jednotný evropský standard ochrany oznamovatelů. Členské státy, které doposud whistleblowery odsouvaly na druhou kolej, tak budou nyní tlačeny k zavedení účinných národních zákonů k jejich ochraně, což je mimo jiné případ i České republiky,“ doplňuje Petr Leyer, právník české pobočky TI.

Transparency International se whisleblowingu a ochraně oznamovatelů věnuje již řadu let. Vydali jsme na toto téma několik publikací a díky spolupráci s whistleblowery jsme byli schopní upozornit na řadu korupčních kauz malého, ale i velkého rozsahu.


Štítky: Whistleblowing

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.