Transparency International vyzývá kontrolní orgány České republiky k prošetření kauzy Ázerbájdžánské pračky

Vydáno 05. 09. 2017

Transparency International, mezinárodní protikorupční organizace, požaduje, aby byli politici, zástupci bank a firem – tedy aktéři, kteří ovlivňovali reputaci Ázerbájdžánu napříč Evropou – vyšetřeni a v případě prokázání viny odsouzeni.

Baku, hlavní město Ázerbájdžánu | zdroj: New York Times

TI zahájila mezinárodní inciativu za posílení mechanismů proti praní špinavých peněz a vyvození osobní odpovědnosti. Žádá Radu Evropy a další mezinárodní instituce, aby prošetřily podezření z nezákonného jednání a přijaly dostatečná opatření.

Inciativu odstartovalo zveřejnění kauz novinářů z OCCRP (The Organized Crime & Corruption Reporting Project), které jsou výsledkem vyšetřování kontroverzní finanční sítě anonymních prázdných schránek. Jejich prostřednictvím bylo převedeno cca 2,5 miliardy dolarů (66 miliard korun) přes více než šest zemí, které poté obdrželi  politici a prominenti napříč celou Evropou.

Centrem této finanční sítě byla podle zveřejněných článků estonská pobočka největší dánské banky Danske Bank a čtyři prázdné schránky, založené ve Velké Británii, s anonymními offshorovými vlastníky (z Baku).

Z dosavadního šetření vyplývá, že prominentní evropští politici a poradci díky svým pozicím výrazně ovlivňovali rozhodování Parlamentního shromáždění Rady Evropy v souvislosti s otázkou dodržování lidských práv v Ázerbájdžánu. Úplatky prominentům putovaly za manipulování s informacemi o porušování lidských práv a o volebních podvodech, které by znamenaly závažné snížení reputace Ázerbájdžánu.

TI se v rámci partnerství s OCCRP zasadí o spuštění nezávislého prošetření veškerých podezření a učinění takových kroků, které by za pomoci činnosti kontrolních orgánů a bankovních a dalších institucí znemožnily fungování podobných nelegálních aktivit.

„Podezřelí musí být sankcionováni a my na dotčené autority budeme vyvíjet tlak, aby učinily nezbytné kroky. Příběh na tomto místě rozhodně nekončí. Vyšetřování ukazují, že i v zemí jako je Dánsko, kde je míra korupce považována za velice nízkou a které v žebříčku Indexu vnímání korupce obsazuje nejvyšší příčky, neodvádějí kontrolní orgány svou práci v oblasti boje proti praní špinavých peněz stoprocentně,” říká José Ugaz, předseda Transparency International.

Česká republika hraje v těchto odhaleních významnou roli. Podle informací OCCRP přišlo na české účty z ázerbájdžánské pračky v přepočtu téměř 130 milionů korun. Je zarážející, že  všechny transakce prošly nepozorovaně celým bankovním systémem, přestože v mnoha ohledech představovaly rizikové transakce.

„Bezprecedentně zde selhaly kontrolní mechanismy, a to jak v bankovním sektoru, tak u kontrolních orgánů. Pro jasné deklarování skutečného účelu těchto transakcí je zásadní, aby byly odhalené finanční toky důkladně prošetřeny až po konečného příjemce,” komentuje odhalení analytik TI Milan Eibl.

Stejně jako kauzy Panama Papers nebo Ruská globální pračka znamenají zveřejněné kauzy pouze výseč reálného rozsahu a praxi jedné pobočky mezinárodní banky. Pokud má být tato praxe skutečně efektivně omezena, je třeba se soustředit na kvalitní rozkrývání konečných vlastníků. Nejedná se již o osobní prospěch skupiny individualit, ale o systematické ovlivňování ze strany vládních činitelů.

Ačkoliv česká politická scéna ve vydaných článcích nefiguruje, někteří z českých zástupců Rady Evropy hlasovali ve prospěch Ázerbájdžánu, což ve světle nových zjištění vyvolává otázku, jaká motivace je k těmto krokům vedla.

 

Kroky TI v rámci mezinárodní iniciativy za posílení mechanismů proti praní špinavých peněz:

  • Zástupce TI přednese získané informace na zasedání zvláštní skupiny pro korupční vyšetřování Rady Evropy a budeme žádat nezávislé vyšetření těchto podezření.
  • V USA poskytne TI relevantní dokumenty americkým institucím, aby mohly prošetřit jednoho z aktérů těchto kauz sídlícího na americkém území – International Bank of Azerbaijan.
  • TI vyzývá kontrolní orgány v České republice, Dánsku a Německu, aby vyšetřily roli tzv. prázdných schránek s anonymními vlastníky.
  • TI se bude nadále zasazovat o zavedení otevřeného rejstříku skutečných vlastníků nejen v České republice, ale i v dalších zemích.
  • TI bude prosazovat zavedení přísnějších mechanismů pro boj proti praní špinavých peněz.
  • TI vyzývá k nezávislému prošetření příjemců peněz z Ázerbajdžánské pračky na mezinárodní, národní i regionální úrovni, aby byly zjištěny všechny potencionální střety zájmů a zneužití pravomocí veřejných činitelů.

Články týkající se České republiky byly výsledkem investigativní práce Českého centra pro investigativní žurnalistiku, partnerské organizace OCCRP. Tyto články jsou dostupné na www.investigace.cz.

 

Kontakt pro média

Milan Eibl

analytik TI

E: eibl@transparency.cz

 

Transparency International ČR

Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispívá k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispívá k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.

Podpořte naši činnost, věnujte nám minutu času a pár kliknutí na online darovací bráně TI. Děkujeme!


Štítky: Mapování korupce

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

09/17

Kauza Baku se provalila na veřejnost

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.